PH Liquid Extract:
basis voor alle vleesbereidingen.


Onze Produkten worden reeds gedurende 35 jaar in lijnProduktie toegepast, in het bijzonder voor verhitte schouderham en ham.
De belangstelling voor PH Liquid Extract als buffersysteem groeit nog steeds, dank zij de unieke eigenschappen ervan in verbinding met bufferfosfaat, en wel voor alle verhitte bereidingen zoals verhitte cutterbereidingen en leverbereidingen.
Ook bij het bufferen van salami-lijnprodukties is PH Liquid Extract een succes. Samen met starterculturen geeft het een snelle pH-daling (tot 5 à 5,1 binnen de 18 uur).

PH Liquid organisatie en haar medewerkende bedrijven voor de vleesbereiding hebben gedurende 35 jaar eveneens unieke premixen ontwikkeld, zoals :

 • Red Star Dry Binder 60150
  voor lijnproduktie van salami
 • Red Star Pickle Binder 60153
  voor ambachtelijke hambereidingen
 • Red Star Pickle Binder 60157
  voor industriële lijnproduktie en verhitte ham
 • Een gamma gelatineprodukten in blok- en korrelvorm
  als dompelprodukt voor salami en als filmbescherming tegen uitdrogen.
 • Premix carragenen, als toevoeging in pekelsamenstellingen
  voor verhitte hamberedingen en cutterprodukten : 0,3%

 


Home | Inleiding | Vennootschapsstrategie | New Technologic and Economical Meat Systems
PH Liquid Extract | Bufferphosphaten | pH Voordelen | Gela Liquid | Andere produkten | Verwachtingen
Curing produkten | Curing van ham | Verkoopssysteem | Produktiesysteem | Kwaliteit | Buffer codes | Buffer codes vacuum verpakking
Bufferhamproduktiesysteem | Bufferleverbereidingen | Buffer verhitte worsten | Salamiprodukten | Salami buffersystemen | Buffersalami gamma | Informatie