PH Liquid Belgium nv

Logo PH-Liquid
PH-Liquid

De vleesnijverheid wereldwijd en PH Liquid Extract®


Het PH Liquid Extract® code 60148 - 6014 - 601 buffersysteem
PH Liquid Extract® is een geconcentreerd biologisch evenwichtig extract van organische voedingszuren, vitamines en aroma's op koolhydraten als drager.
PH Liquid Extract® wordt als buffer gebruikt voor het bereiden van vleeswaren, in het bijzonder voor verduurzaamde vleeswaren (zoals verhitte ham, salami en zouterijprodukten) en voor vers geslachte runderkarkassen bestemd voor de export.
PH Liquid Extract® wordt uitsluitend bereid met onschadelijke produkten die in de natuur voorkomen.
PH Liquid Extract® code PH Liquid Extract 60148 - 6014 - 601 mag overal ter wereld wettelijk gebruikt worden in bereid vlees en vleesbereidingen.


Voordelen

PH Liquid Extract® verzekert een stabiel en optimaal pH-verloop in het vlees. Dit biedt een groot aantal voordelen bij de bereiding van verduurzaamde vleeswaren :

 • geen ontwikkeling van hygiënische schadelijke micro-organismen;
 • optimale en stabiele kleur;
 • minder gevaar voor ranzigheid (dank zij de reducerende werking van PH Liquid Extract®);
 • groter waterbindend vermogen;
 • verbeterde snijvastheid;
 • snellere rijping;
 • constante kwaliteit van de geproduceerde vleeswaren.

Eigenschappen

Vorm : vloeistof
Kleur: goudgeel tot geelbruin
Stabiliteit : minstens 5 jaar indien bewaard op 5°C

Toepassing en dosering

Het PH Liquid Extract® buffersysteem wordt als pH-regulator en stabilisator in de meeste vleeswaren gebruikt, met name in gepekelde produkten (salami en verwante produkten, blikham, ham in krimpfolie) en exportkarkassen.
De gebruikelijke dosis is 2 tot 3 ml per kg afgewerkt produkt. Een voorafgaande proef is aan te bevelen.

PH Liquid Extract® bestaat in drie versies :
code 60148, code 6014 en code 601.

Als voorbeeld volgen hierna enkele gebruikelijke dosissen :

 1. Ligpekelprodukten : 1l (60148) per 100 liter pekel
 2. Spuitpekelprodukten : 1,2l (601 of 6014) per 100 l spuitpekel
 3. Salamiprodukten : 2 g (60148 of 601) per kg afgewerkt produkt
 4. Conserven enz. : 2 à 3 g (601 of 6014) per kg afgewerkt produkt
 5. Lever, kookworstprodukten : 2 à 3 g (6014) per kg afgewerkt produkt
 6. Verse runds- en varkenskarkassen : 1 of 2 beveiligingsfilms (6014) voor de export

Verpakking en etikettering

Vaten van 20, 30 en 60 liter.
Kleinere hoeveelheden zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Wanneer de plaatselijke wetgeving het vereist wordt op het etiket de tekst "bevat organische zuren en vitamines" vermeld or E-numbers.


Verhitte producten: frigo ° 0°C.
Salami producten: droogkamer 14°C.

Buffersystemen met PH Liquid Extract verlengen de houdbaarheid van:

 • verhitte producten met buffer pH 6: 80 à 100% verlengde houdbaarheid.
 • zouterijproducten: 80 à 150 % verlengde houdbaarheid.
 • verse en bereide, niet verhitte producten: 150 à 200 % verlengde houdbaarheid.

 


PH Liquid

Bufferfilms

JUST USE IT!®

The world's first and best buffersystems with bufferfilms

 

 

 


Home | Inleiding | Vennootschapsstrategie | New Technologic and Economical Meat Systems
PH Liquid Extract | Bufferphosphaten | pH Voordelen | Gela Liquid | Andere produkten | Verwachtingen
Curing produkten | Curing van ham | Verkoopssysteem | Produktiesysteem | Kwaliteit | Buffer codes | Buffer codes vacuum verpakking
Bufferhamproduktiesysteem | Bufferleverbereidingen | Buffer verhitte worsten | Salamiprodukten | Salami buffersystemen | Buffersalami gamma | Informatie