PH Liquid Belgium nv

Vennootschapsstrategie


wereldwijde lijnproduktieservice via Internet in 14 talen zoals de reeds bestaande boekuitgave "The Up to Date Meat Industry" - Technology - Economy - Line-Produktion.

ideeën en research met 35-jarige groepsstrategie

PH Liquid Organisation ontwikkelt een wereldomvattende strategie voor buffersystemen voor vis- en vleesbereidingen in samenwerking met haar medewerkende R & D labo's van de toeleveringsbedrijven voor PH Liquid Extract®, Bufferfosfaat®, Bufferliquid extract®, Gela Gelatine® en Gela Liquide®.

PH Liquid Belgium nv is een nieuw opgerichte vennootschap met een nieuwe, unieke strategie nl. high technologische lijnprodukties en informatie voor vis- en vleesindustrie. De buffersystemen onderbouwd en gestoeld op 35 jaar praktische ervaring door de medewerkende groepsvennootschappen zoals CSD Organisatie - Food Chemicals - Demac - Anzimac - CSD do Brasil - en de belangrijkste niet nadergenoemde Chemicals Holding Groep die instaat voor alle grondstofleveringen voor de aanmaakproduktie van PH Liquid Extract® en Bufferfosfaat®.
Het unieke en kenmerkende voor deze nieuwe vennootschap is nl. dat alle wetenschappelijke en praktische gegevens - merkprodukten - octrooien - know-how - zijn ondergebracht in deze nieuwe vennootschap.

Haar verdere strategie is eenvoudig :
over de hele wereldmarkt worden gelijkaardige en met dezelfde doelstelling zustervennootschappen opgericht.

De aanlevering van grondstoffen en liquiditeiten zijn onbeperkt gezien het systeem is gestoeld op

waarde - geld - waarde = liquide

theorie - praktijk - theorie

De slagkracht van deze vennootschap bestaat erin dat er praktisch geen loonkosten in voorkomen gezien er maar één persoon de gehele zaak coördineert en de opdrachten door de medewerkende groepsvennootschappen worden uitgevoerd. Deze nieuwe strategie geeft aan de organisatie snelheid - beweeglijkheid - rekbaarheid met 'up-to-date' lijnproduktie systemen met de laagste en voordeligste kostprijs voor toelevering van grondstoffen aan vis- en vleeswarenindustrie en dit voor volgende merkprodukten :

 • PH Liquid Extract® code 601 - 6014 - 60148
 • Bufferliquid extract® : visindustrie
 • Bufferfosfaat® 60150 : visproducten
 • Bufferfosfaat® 60151 : kookhammen
 • Bufferfosfaat® 60152 : alle verhitte cutterprodukten
 • Red Star® 60153 : mix ambachtelijke hamcuring
 • Red Star® 60157 : mix industriële ham
 • Red Star® 60158 : mix pic-nic ham
 • Protex® code 60150 : soja-isolaatmix voor verhitte cutterbereiding.
 • Gelaliquid®
 • Protex code 60: carragenenmix

Verder worden ook per bedrijf op aanvraag formules en lijnprodukties uitgewerkt.
Vanzelfsprekend is er ook onze top-secret informatie die enkel aan de gebruikers van onze merkprodukten ter beschikking wordt gesteld.
Voor verdere samenwerking via uw R&D department volstaat het via ons Email-adres contact op te nemen om nieuwe of verbeterde lijnprodukties uit te werken, dit qua kostprijs, kwaliteit en buffersystemen.

 

 


Home | Inleiding | Vennootschapsstrategie | New Technologic and Economical Meat Systems
PH Liquid Extract | Bufferphosphaten | pH Voordelen | Gela Liquid | Andere produkten | Verwachtingen
Curing produkten | Curing van ham | Verkoopssysteem | Produktiesysteem | Kwaliteit | Buffer codes | Buffer codes vacuum verpakking
Bufferhamproduktiesysteem | Bufferleverbereidingen | Buffer verhitte worsten | Salamiprodukten | Salami buffersystemen | Buffersalami gamma | Informatie