Pilot line kookworsten

  Kalfs- vlees Varkens- vlees Stier- vlees Paarden- vlees Koeien- vlees Zeugen- vlees Spek- band Keel- en nier- spek Lies- spek Buik- spek Spek gezouten snij- lingen Emulsie Jeugd vellen gekookt pezen gekookt Gela M.P. ijsgelei PH-Liquid 6014 Buffer- phosfaat 60152 Protex Carageen Natrium Casinaat Gela PUR Kool- hydraten code 60149 Peper Masis Noot Ajuin Selder Porei Tijm/ laurier/ kruid- nagel Zout Wolf 4 mm O plaat Plastiek- darm Natuur- lijke darmen Kook- tijd Kooking warme lucht Afkoeling water
Frankfurter worst - - - - 30 5 - 60 - 10 10 - V
o
l
g
e
n
s

v
a
k
k
e
n
n
i
s

%
- -   V
o
l
g
e
n
s

o
p
s
p
o
r
i
n
g
s
v
e
r
m
o
g
e
n
M
e
t

P
H
-
L
i
q
u
i
d

d
e

b
e
s
t
e
l
i

j
n
p
r
o
d
u
c
t
i
e

v
o
o
r

k
o
o
k
w
o
r
s
t
e
n

3

t
o
t

5gr
/Kg
c
o
d
e

6
0
1
4
B
u
f
f
e
r
p
h
o
s
f
a
a
t

6
0
1
5
2

2

t
o
t

3gr

max.
/Kg
P
r
o
t
e
x

C
a
r
a
g
e
e
n

2

t
o
t

5gr

max.
/Kg
- - 15 1100 200 600 - - - 150 20 ja - ja V
o
l
g
e
n
s

k
a
l
i

b
e
r
V
o
l
g
e
n
s

r
e
u
z
e
l

e
n

v
o
c
h
t

t
o
e
v
o
e
g
i
n
g
ja
Hamburger kochmett-worst 20 20 - - - 5 - 60 - 10 20 - - -   - - 15 900 150 600 - 10 - 100 20 ja - ja ja
Berliner knacker - 15 15 - - 5 - 60 - 10 - - - -   - - 15 800 100 500 - 15 - - 20 ja - ja ja
Jachtworst - - 10 5 15 5 - 60 - 10 - - - -   - - 15 600 150 600 - 20 - - 26 ja ja neen ja
Mortadella 10 10 - 5 15 5 15 stuk 60 - 10 20 - 10 -   - - 15 1750 300 660 - - - 200 26 ja ja neen ja
Bierworst - 10 20 - - 5 4 60 - 10 - - - -   - - 15 900 150 600 - - - - 20 ja - ja ja
Regerburgerworst 10 20 - - - 5 2 60 - 10 - - - -   - - 15 1000 200 600 - - - - 20 ja - ja ja
Stuttgarterworst 10 - - 20 - 5 - 60 - 10 - - - -   - - 15 1200 250 600 - - - - 26 ja - ja ja
Lyonerworst 20 - 10 - - 5 6 60 - 10 - - - -   - - 15 1900 400 900 - 25 - 60 20 ja ja neen ja
Rundsworst - - 30 - - 5 - 60 - 10 - 10 - -   - - 15 900 150 600 - 10 - 80 26 ja - neen ja
Vleesworst 20 20 - 10 10 5 - 60 - 10 40 - 10 -   - - 15 1600 500 800 - 15 - 200 20 ja - neen ja
Hespenworst - 30 - - - 5 - 60 - 10 10 15 - -   - - 15 800 125 500 - 20 - - 20 ja - neen ja
Kalfsworst 30 - - - - 5 - 60 - 10 - - - -   - - 15 900 175 600 - 25 - 150 20 ja ja neen ja
Witte pensen 30 - - - - 5 - 60 - 10 N - - -   - - 15 1100 200 600 - 10 - 60 20 ja - ja ja
Parijse worst - 30 - - - 5 6 60 - 10 N - - -   - - 15 1100 200 600 - 15 - 40 20 ja ja neen ja
Lunchworst 10 20 - - - 5 - 60 - 10 N 10 - -   - - 15 1600 450 800 - - - 10 20 ja - neen ja
Smeerworst Paris - - - - - 5 40 - - 10 - - - -   - - 15 900 175 600 - - - - 20 ja - neen ja
Smeerworst - - - - - 5 40 - - 10 - - - -   - - 15 900 175 600 - 15 - - 20 ja ja neen ja
Pain - 10 20 - - 5 - 60 - 10 - - - -   - - 15 1300 275 700 - - - - - ja - x ja
Kalfsbrood 30 - - 10 - 5 - 60 - 10 - - - -   - - 15 1600 450 800 - - - 70 26 ja - x ja
Choppen ham - 10 20 - - 5 10 60 - 10 - 15 - -   - - 15 1700 500 800 - - - - 20 ja - x ja
Blekworst - - - 10 30 5 - 60 - 10 - - - -   - - 15 1500 400 600 - - - 150 26 ja - x ja
Braadworst 15 40 - - - 5 - 60 - 10 - - - -   - - 15 1800 300 400 15 - - 80 22 ja - ja -
Fijne braadworst 15 35 - - - 5 - 60 - 10 - - - -   - - 15 1800 300 800 - 15 - - 28 ja - ja -
Grove braadworst 10 35 - - - 5 - 60 - 10 - - - -   - - 15 1800 300 800 25 10 10 20 28 ja - ja neen
Nurnberger braadworst 20 20 - 5 5 5 - 60 - 10 - - - -   - - 15 1800 300 800 100 10 10 40 24 ja - ja neen
Hanoverscher braadworst 5 15 5 5 10 5 - 60 - 10 - - - -   - - 15 1800 300 800 10 15 5 25 24 ja - ja neen
Kalfsbroodworst 40 - - - - 5 - 60 - 10 - - - -   - - 15 1800 300 800 - 20 - 30 22 ja - ja neen
Grove theeworst 10 40 - - - 5 - 60 - 10 - - - -   - - 15 1800 300 800 - 20 - 20 24 ja - ja neen
Fijne theeworst 10 40 - - - 5 - 60 - 10 - - - -   - - 15 1800 300 800 15 - 5 110 22 ja - ja neen
Kooksalami 2e kw. 30 20 - - 10 5 - 60 - 10 - - - -   - - 15 1800 300 800 - 10 - 30 24 ja - ja neen
Kooksalami 1e kw. 15 10 20 - - 5 - 60 - 10 - - - -   - - 15 1800 300 800 25 - 15 200 24 ja - ja neen
Hamburger Meet-wurst 20 20 - - - 5 - 60 - 10 - - - -   - - 15 1800 300 800 - 15 10 - 22 ja - ja neen
Hannoverscher Mett-Wurst 10 20 10 - - 5 - 60 - 10 - - - -   - - 15 1800 300 800 - 10 - 15 23 ja - ja neen
Emulsie - - - - - - 40 - 40 - 40 - 60 50 10   - - - 2000 500 1200 - - - 100 20 ja - -  
  Kilos Kilos Kilos Kilos Kilos Kilos Kilos Kilos Kilos Kilos Kilos Kilos Kilos Kilos Kilos   Kilos Gr/Kilo         per Kg Mg Mg Mg Kg Mg Mg Mg per Kg IX         Water

 

 


Home | Inleiding | Vennootschapsstrategie | New Technologic and Economical Meat Systems
PH Liquid Extract | Bufferphosphaten | pH Voordelen | Gela Liquid | Andere produkten | Verwachtingen
Curing produkten | Curing van ham | Verkoopssysteem | Produktiesysteem | Kwaliteit | Buffer codes | Buffer codes vacuum verpakking
Bufferhamproduktiesysteem | Bufferleverbereidingen | Buffer verhitte worsten | Salamiprodukten | Salami buffersystemen | Buffersalami gamma | Informatie