PH-Liquid

Vertraging van bacteriële groei in blok- en potleverbereidingen, verhitte worsten en verhitte hambereidingen.


Vacuum verpakt met bewaartijd van 3 maanden tot 1 jaar dit volgens produkt en de verhittingskerntemperatuur voor exportdoeleinden met een maximum bewaarlimiet aan de koper.

  • de labo testen van bovenvermelde lijnproduktiebereidingen met buffersysteem, PH Liquid en bufferfosfaat 60152.
  • de groei van pathogene bacteriën wordt sterk vertraagd in bovenvermelde bereidingen door het gebruik van het buffersysteem, PH Liquid en bufferfosfaat 60152.

Totale bacteriëngroei na bewaartijden met buffersysteem,
PH Liquid en bufferfosfaat 60152, 3-6-9-12 maanden, frigo t°:0°C max. 3°C.

Total bacterial growth after storage with buffer system


Home | Inleiding | Vennootschapsstrategie | New Technologic and Economical Meat Systems
PH Liquid Extract | Bufferphosphaten | pH Voordelen | Gela Liquid | Andere produkten | Verwachtingen
Curing produkten | Curing van ham | Verkoopssysteem | Produktiesysteem | Kwaliteit | Buffer codes | Buffer codes vacuum verpakking
Bufferhamproduktiesysteem | Bufferleverbereidingen | Buffer verhitte worsten | Salamiprodukten | Salami buffersystemen | Buffersalami gamma | Informatie