PH Liquid System

Bufferphosphaten® 60151 of 60152


 

Door het gelijktijdig gebruik van PH LIQUID® en Bufferphosphaten® 60151 of 60152 wordt er een buffer gevormd die de essentiële pH op zijn juiste waarde houdt, zelfs indien er zich ongunstige voorwaarden moesten voordoen.

In samenwerking met PH LIQUID® dat een zuur medium is, vormen de mild alkalische Bufferphosphaten® 60151 of 60152 een buffer van de gewenste pH, die door zijn bufferende werking deze pH, ook onder ongunstige omstandigheden, op de doeltreffende waarde houdt.

Over de andere functies der Bufferphosphaten® 60151 of 60152.

Buiten de hierboven aangehaalde bufferwerking tegenover de pH, vervullen de Bufferphosphaten® 60151 of 60152 bij de vleeswarenfabricage nog verschillende andere functies.

Zo hebben deze, gemakkelijk oplosbare fosfaten, een zekere complexerende werking ten overstaan van calcium, magnesium en andere kationen. Dit wil zeggen dat bij gebruik van hard water, dit laatste door de Bufferphosphaten® 60151 of 60152 zacht gemaakt wordt zonder vorming van hinderlijke neerslagen, zoals dit met andere fosfaten het geval is.

Door zijn speciale structuur die het vormen van waterstof-bruggen toelaat, heeft het Bufferphosphaten® 60151 of 60152 een zeer sterk waterverbindingsvermogen. Dit water is physicochemisch gebonden en heeft dan ook niet de neiging dit water, na een betrekkelijk korte tijd, weer los te laten, zoals dit bij andere fosfaat-soorten wel het geval is. Door dit gebonden zijn van het water en de stabiliteit van de fosfaat-verbinding wordt ook het verzepen en ransig worden van het vet vermeden.

Verder hebben de Bufferphosphaten® 60151 of 60152 een uitgesproken emulsie-vermogen, waardoor het tijdens de bewerking vrijgekomen vet stevig met het water geëmulgeerd wordt en dus veel stabielere vet-water-emulsies geeft, waardoor de waterretentie merkelijk verbeterd wordt.

Verpakking: papieren zakken van 25 kg of 50 lbs. op palletten.

Voordelen:

  • verhoogt het rendement en de waterbinding gevoelig tijdens het verwerken en het
    invriezen.
  • voorkomt druipen en vochtverlies tijdens het bewaren
  • stabiliseert kleur, smaak en uitzicht
  • verbetert de zachtheid en het aroma tijdens het bewaren
  • draagt bij tot een goede binding en homogenisatie, hetgeen resulteert in de goede spreiding van vet en water
  • voorkomt het verlies aan voedingswaarde tijdens het bewaren
  • voorkomt een glazig uitzicht tijdens het bewaren
  • voorkomt de groei van bacteriën

Kosher: Kosher en Hallal product

 

Bufferphosphaten<SUP>®</SUP> 60151

 

Bufferphosphaten<SUP>®</SUP> 60152

For more information: bufferfosfaat®

 

 


Home | Inleiding | Vennootschapsstrategie | New Technologic and Economical Meat Systems
PH Liquid Extract | Bufferphosphaten | pH Voordelen | Gela Liquid | Andere produkten | Verwachtingen
Curing produkten | Curing van ham | Verkoopssysteem | Produktiesysteem | Kwaliteit | Buffer codes | Buffer codes vacuum verpakking
Bufferhamproduktiesysteem | Bufferleverbereidingen | Buffer verhitte worsten | Salamiprodukten | Salami buffersystemen | Buffersalami gamma | Informatie