Up to date meat industry.

100% SIKRERE NÆRINGSSYSTEMER MED BRUK AV BUFFERLIQUID EXTRACT®

 

Bruk av Bufferliquid Extract® for sikkerhet og lengre holdbarhet av ferske vakuumpakkede og behandlede kjøttstykker (oksekjøtt, fårekjøtt, kalvekjøtt, kyllingfileter, fersk farse og stekepølse).

Materialer og metoder
Forklaring for sikkerhet og lengre holdbarhet av ferske kjøttprodukter som for eksempel oksekjøtt, fårekjøtt, kalvekjøtt, kyllingfileter, fersk farse og stekepølse.

Påføring av Bufferliquid Extract® og ferdigbearbeiding med vakuumsystem (tumling)

 

A. 25 kg av hvert av de ovennevnte kjøttproduktene ble fullstendig sprøytet med 250 gram Bufferliquid Extract® i 2 minutter under vakuum og ble deretter vakuumpakket   B. Testen uten Bufferliquid Extract® ble vakuumpakket i henhold til det gamle systemet uten tilføying av noen som helst naturlige konserveringsmidler.

Resultater og drøfting :
Tester A og B ble lagret ferske i sine vakuumpakker i kjølerom ved temperaturer på minimalt 2 grader Celsius og maximalt 5 grader Celsius i 20 dager.
Følgende analyser ble utført på samtlige produkter og kan sammenfattes som følgende :

Beef meat with treatment of Bufferliquid Extract®
Parameter Method Unity Result
Hygiëne-indicators
B Total aërobe mesofile gem number B-voe/die-t.a.k.,spm Cfu/g 1,8 *106
Putrefry indicators
B Lacto bacilli B-voe/die--lact Cfu/g 9,0 *105
Feaces indicators
B Faeces coliforms B-voe/die-f,coli Cfu/g <10
Fysico-chemical parameters
  pH Fys_voe/die_pH 5,1
Cfr = colony forming unities          B = accrecited method (BELAC 029-TEST)

 

Sheep meat with treatment of Bufferliquid Extract®
Parameter Method Unity Result
Hygiëne-indicators
B Total aërobe mesofile gem number B-voe/die-t.a.k.,spm Cfu/g 5,6 *106
Putrefry indicators
B Lacto bacilli B-voe/die--lact Cfu/g 1,1 *107
Feaces indicators
B Faeces coliforms B-voe/die-f,coli Cfu/g <10
Fysico-chemical parameters
  pH Fys_voe/die_pH 5,3
Cfr = colony forming unities          B = accrecited method (BELAC 029-TEST)

 

Chicken fillet with treatment of Bufferliquid Extract®
Parameter Method Unity Result
Hygiëne-indicators
B Total aërobe mesofile gem number B-voe/die-t.a.k.,spm Cfu/g 2,9 *105
Putrefry indicators
B Lacto bacilli B-voe/die--lact Cfu/g 9,7 *105
Feaces indicators
B Faeces coliforms B-voe/die-f,coli Cfu/g <10
Fysico-chemical parameters
  pH Fys_voe/die_pH 5,0
Cfr = colony forming unities          B = accrecited method (BELAC 029-TEST)

 

Veal meat with treatment of Bufferliquid Extract®
Parameter Method Unity Result
Hygiëne-indicators
B Total aërobe mesofile gem number B-voe/die-t.a.k.,spm Cfu/g 1,9 *106
Putrefry indicators
B Lacto bacilli B-voe/die--lact Cfu/g 6,5 *105
Feaces indicators
B Faeces coliforms B-voe/die-f,coli Cfu/g 10
Fysico-chemical parameters
  pH Fys_voe/die_pH 4,9
Cfr = colony forming unities          B = accrecited method (BELAC 029-TEST)

 

Pork meat with treatment of Bufferliquid Extract®
Parameter Method Unity Result
Hygiëne-indicators
B Total aërobe mesofile gem number B-voe/die-t.a.k.,spm Cfu/g 4,4 *105
Putrefry indicators
B Lacto bacilli B-voe/die--lact Cfu/g 1,3 *106
Feaces indicators
B Faeces coliforms B-voe/die-f,coli Cfu/g <10
Fysico-chemical parameters
  pH Fys_voe/die_pH 5,1
Cfr = colony forming unities          B = accrecited method (BELAC 029-TEST)

 

Minced meat with treatment of Bufferliquid Extract®
Parameter Method Unity Result
Hygiëne-indicators
B Total aërobe mesofile gem number B-voe/die-t.a.k.,spm Cfu/g 4,1 *108
Putrefry indicators
B Lacto bacilli B-voe/die--lact Cfu/g 4,4 *107
Feaces indicators
B Faeces coliforms B-voe/die-f,coli Cfu/g 30
Fysico-chemical parameters
  pH Fys_voe/die_pH 5,7
Cfr = colony forming unities          B = accrecited method (BELAC 029-TEST)

 

Beef meat without treatment of Bufferliquid Extract®
Parameter Method Unity Result
Hygiëne-indicators
B Total aërobe mesofile gem number B-voe/die-t.a.k.,spm Cfu/g 4,2 *107
Putrefry indicators
B Lacto bacilli B-voe/die--lact Cfu/g 2,2 *107
Feaces indicators
B Faeces coliforms B-voe/die-f,coli Cfu/g <10
Fysico-chemical parameters
  pH Fys_voe/die_pH 5,3
Cfr = colony forming unities          B = accrecited method (BELAC 029-TEST)

 

Sheep meat without treatment of Bufferliquid Extract®
Parameter Method Unity Result
Hygiëne-indicators
B Total aërobe mesofile gem number B-voe/die-t.a.k.,spm Cfu/g 2,5 *106
Putrefry indicators
B Lacto bacilli B-voe/die--lact Cfu/g 1,6 *106
Feaces indicators
B Faeces coliforms B-voe/die-f,coli Cfu/g <10
Fysico-chemical parameters
  pH Fys_voe/die_pH 6,3
Cfr = colony forming unities          B = accrecited method (BELAC 029-TEST)

 

Chicken fillet without treatment of Bufferliquid Extract®
Parameter Method Unity Result
Hygiëne-indicators
B Total aërobe mesofile gem number B-voe/die-t.a.k.,spm Cfu/g 2,9 *105
Putrefry indicators
B Lacto bacilli B-voe/die--lact Cfu/g 2,0 *106
Feaces indicators
B Faeces coliforms B-voe/die-f,coli Cfu/g 70
Fysico-chemical parameters
  pH Fys_voe/die_pH 6,1
Cfr = colony forming unities          B = accrecited method (BELAC 029-TEST)

 

Veal meat without treatment of Bufferliquid Extract®
Parameter Method Unity Result
Hygiëne-indicators
B Total aërobe mesofile gem number B-voe/die-t.a.k.,spm Cfu/g 3,2 *107
Putrefry indicators
B Lacto bacilli B-voe/die--lact Cfu/g 2,2 *107
Feaces indicators
B Faeces coliforms B-voe/die-f,coli Cfu/g 10
Fysico-chemical parameters
  pH Fys_voe/die_pH 5,3
Cfr = colony forming unities          B = accrecited method (BELAC 029-TEST)

 

Pork meat without treatment of Bufferliquid Extract®
Parameter Method Unity Result
Hygiëne-indicators
B Total aërobe mesofile gem number B-voe/die-t.a.k.,spm Cfu/g 8,1 *105
Putrefry indicators
B Lacto bacilli B-voe/die--lact Cfu/g 1,1 *107
Feaces indicators
B Faeces coliforms B-voe/die-f,coli Cfu/g 80
Fysico-chemical parameters
  pH Fys_voe/die_pH 5,5
Cfr = colony forming unities          B = accrecited method (BELAC 029-TEST)

 

Minced meat without treatment of Bufferliquid Extract®
Parameter Method Unity Result
Hygiëne-indicators
B Total aërobe mesofile gem number B-voe/die-t.a.k.,spm Cfu/g 5,2 *108
Putrefry indicators
B Lacto bacilli B-voe/die--lact Cfu/g 2,7 *107
Feaces indicators
B Faeces coliforms B-voe/die-f,coli Cfu/g 80
Fysico-chemical parameters
  pH Fys_voe/die_pH 5,8
Cfr = colony forming unities          B = accrecited method (BELAC 029-TEST)

 

Liquid present with beef meat with treatment of Bufferliquid Extract®
Parameter Method Unity Result
Fysico-chemical parameters
  pH Fys_voe/die_pH 4,9

 

Liquid present with sheep meat with treatment of Bufferliquid Extract®
Parameter Method Unity Result
Fysico-chemical parameters
  pH Fys_voe/die_pH 5,1

 

Liquid present with chicken fillet meat with treatment of Bufferliquid Extract®
Parameter Method Unity Result
Fysico-chemical parameters
  pH Fys_voe/die_pH 5,1

 

Liquid present with veal meat with treatment of Bufferliquid Extract®
Parameter Method Unity Result
Fysico-chemical parameters
  pH Fys_voe/die_pH 4,9

 

Liquid present with pork meat with treatment of Bufferliquid Extract®
Parameter Method Unity Result
Fysico-chemical parameters
  pH Fys_voe/die_pH 4,9

 

Liquid present with minced meat with treatment of Bufferliquid Extract®
Parameter Method Unity Result
Fysico-chemical parameters
  pH Fys_voe/die_pH 5,7

 

Konklusjon :

mikrobiologisk og teknologisk forbedring
Takket være bruken av de justerte bufferverdiene og Aw-verdiene på alle produkttilberedningene, oppnår vi følgende fordeler:

 • dobbelt så lang holdbarhet for oppvarmede og ferske produkter
 • bedre smak og farge
 • skjæreflatens naturlig farge opprettholdes over lengre tid
 • stabil ph-verdi, tilpasset hver enkelt tilberedning av kjøttprodukter
 • totalantallet bakterier minskes med +/- 1 logaritme
 • på grunnlag av en analyse av parametrene kan man konkludere at tunfiskens mikrobiologiske kvalitet er tydelig forbedret. pH-verdien på den behandlede prøven er 5.1, mens ph-verdien på den ubehandlede prøven er 6.3.
 • på grunnlag av en analyse av parametrene kan man konkludere at den mikrobiologiske kvaliteten på oksekjøtt, fårekjøtt, kalvekjøtt, kyllingfileter, stekepølse og fersk farse er tydelig bedre. Takket være bruken av Bufferliquid Extract® er pH-verdien stabil

sensorisk forbedring av kokte/bakte og ikke-kokte/bakte kjøttprodukter

 • bedre skjærbarhet og bedre strykbarhet avhengig av produktet
 • mer solid produktstruktur typisk for hvert linjeprodukt
 • ingen misfarging av skjæreoverflaten
 • lengre lagring i vanlig kjøleskap takket være de stabile pH-bufferverdiene

økonomisk forbedring

 • ved å påføre Bufferliquid Extract® blir holdbarheten dobbelt så lang, og den endelige fortjenesten øker med 1% på grunn av bedre fuktbinding

Bufferliquid Extract® er et patentert produkt fra og produsert av PH Liquid Belgium NV.