Up to date meat industry.

100% SÄKRARE LIVSMEDELSSYSTEM MED BUFFERLIQUID EXTRACT®

 

Användning av Bufferliquid Extract® för en säkrare och längre konservering av färskt vakuumförpackat kött (nötkött, fårkött, kalvkött, kycklingfiléer, färsk köttfärs och grillkorv).

Material och metoder
Förklaring avseende en säkrare och längre hållbarhet för färska köttprodukter som exempelvis nötkött, fårkött, kalvkött, kycklingfiléer, färsk köttfärs och grillkorv.

Tillsättning av Bufferliquid Extract® och slutbearbetning med vakuumsystem (tumbling)

 

A. 25 kg av var och en av ovannämnda köttprodukter besprutades i 2 minuter fullständigt med 250 gram Bufferliquid Extract® under vakuum och vakuumförpackades därefter   B. Provet utan Bufferliquid Extract® vakuumförpackades i enlighet med det gamla systemet utan några naturliga konserveringsmedel.

Resultat :
Proven A och B förvarades i 20 dagar i sina vakuumförpackningar i kylskåp med en temperatur på minst + 2 °C och högst 5 °C.
Nedanstående analyser utfördes på alla produkter och kan sammanfattas enligt följande:

Beef meat with treatment of Bufferliquid Extract®
Parameter Method Unity Result
Hygiëne-indicators
B Total aërobe mesofile gem number B-voe/die-t.a.k.,spm Cfu/g 1,8 *106
Putrefry indicators
B Lacto bacilli B-voe/die--lact Cfu/g 9,0 *105
Feaces indicators
B Faeces coliforms B-voe/die-f,coli Cfu/g <10
Fysico-chemical parameters
  pH Fys_voe/die_pH 5,1
Cfr = colony forming unities          B = accrecited method (BELAC 029-TEST)

 

Sheep meat with treatment of Bufferliquid Extract®
Parameter Method Unity Result
Hygiëne-indicators
B Total aërobe mesofile gem number B-voe/die-t.a.k.,spm Cfu/g 5,6 *106
Putrefry indicators
B Lacto bacilli B-voe/die--lact Cfu/g 1,1 *107
Feaces indicators
B Faeces coliforms B-voe/die-f,coli Cfu/g <10
Fysico-chemical parameters
  pH Fys_voe/die_pH 5,3
Cfr = colony forming unities          B = accrecited method (BELAC 029-TEST)

 

Chicken fillet with treatment of Bufferliquid Extract®
Parameter Method Unity Result
Hygiëne-indicators
B Total aërobe mesofile gem number B-voe/die-t.a.k.,spm Cfu/g 2,9 *105
Putrefry indicators
B Lacto bacilli B-voe/die--lact Cfu/g 9,7 *105
Feaces indicators
B Faeces coliforms B-voe/die-f,coli Cfu/g <10
Fysico-chemical parameters
  pH Fys_voe/die_pH 5,0
Cfr = colony forming unities          B = accrecited method (BELAC 029-TEST)

 

Veal meat with treatment of Bufferliquid Extract®
Parameter Method Unity Result
Hygiëne-indicators
B Total aërobe mesofile gem number B-voe/die-t.a.k.,spm Cfu/g 1,9 *106
Putrefry indicators
B Lacto bacilli B-voe/die--lact Cfu/g 6,5 *105
Feaces indicators
B Faeces coliforms B-voe/die-f,coli Cfu/g 10
Fysico-chemical parameters
  pH Fys_voe/die_pH 4,9
Cfr = colony forming unities          B = accrecited method (BELAC 029-TEST)

 

Pork meat with treatment of Bufferliquid Extract®
Parameter Method Unity Result
Hygiëne-indicators
B Total aërobe mesofile gem number B-voe/die-t.a.k.,spm Cfu/g 4,4 *105
Putrefry indicators
B Lacto bacilli B-voe/die--lact Cfu/g 1,3 *106
Feaces indicators
B Faeces coliforms B-voe/die-f,coli Cfu/g <10
Fysico-chemical parameters
  pH Fys_voe/die_pH 5,1
Cfr = colony forming unities          B = accrecited method (BELAC 029-TEST)

 

Minced meat with treatment of Bufferliquid Extract®
Parameter Method Unity Result
Hygiëne-indicators
B Total aërobe mesofile gem number B-voe/die-t.a.k.,spm Cfu/g 4,1 *108
Putrefry indicators
B Lacto bacilli B-voe/die--lact Cfu/g 4,4 *107
Feaces indicators
B Faeces coliforms B-voe/die-f,coli Cfu/g 30
Fysico-chemical parameters
  pH Fys_voe/die_pH 5,7
Cfr = colony forming unities          B = accrecited method (BELAC 029-TEST)

 

Beef meat without treatment of Bufferliquid Extract®
Parameter Method Unity Result
Hygiëne-indicators
B Total aërobe mesofile gem number B-voe/die-t.a.k.,spm Cfu/g 4,2 *107
Putrefry indicators
B Lacto bacilli B-voe/die--lact Cfu/g 2,2 *107
Feaces indicators
B Faeces coliforms B-voe/die-f,coli Cfu/g <10
Fysico-chemical parameters
  pH Fys_voe/die_pH 5,3
Cfr = colony forming unities          B = accrecited method (BELAC 029-TEST)

 

Sheep meat without treatment of Bufferliquid Extract®
Parameter Method Unity Result
Hygiëne-indicators
B Total aërobe mesofile gem number B-voe/die-t.a.k.,spm Cfu/g 2,5 *106
Putrefry indicators
B Lacto bacilli B-voe/die--lact Cfu/g 1,6 *106
Feaces indicators
B Faeces coliforms B-voe/die-f,coli Cfu/g <10
Fysico-chemical parameters
  pH Fys_voe/die_pH 6,3
Cfr = colony forming unities          B = accrecited method (BELAC 029-TEST)

 

Chicken fillet without treatment of Bufferliquid Extract®
Parameter Method Unity Result
Hygiëne-indicators
B Total aërobe mesofile gem number B-voe/die-t.a.k.,spm Cfu/g 2,9 *105
Putrefry indicators
B Lacto bacilli B-voe/die--lact Cfu/g 2,0 *106
Feaces indicators
B Faeces coliforms B-voe/die-f,coli Cfu/g 70
Fysico-chemical parameters
  pH Fys_voe/die_pH 6,1
Cfr = colony forming unities          B = accrecited method (BELAC 029-TEST)

 

Veal meat without treatment of Bufferliquid Extract®
Parameter Method Unity Result
Hygiëne-indicators
B Total aërobe mesofile gem number B-voe/die-t.a.k.,spm Cfu/g 3,2 *107
Putrefry indicators
B Lacto bacilli B-voe/die--lact Cfu/g 2,2 *107
Feaces indicators
B Faeces coliforms B-voe/die-f,coli Cfu/g 10
Fysico-chemical parameters
  pH Fys_voe/die_pH 5,3
Cfr = colony forming unities          B = accrecited method (BELAC 029-TEST)

 

Pork meat without treatment of Bufferliquid Extract®
Parameter Method Unity Result
Hygiëne-indicators
B Total aërobe mesofile gem number B-voe/die-t.a.k.,spm Cfu/g 8,1 *105
Putrefry indicators
B Lacto bacilli B-voe/die--lact Cfu/g 1,1 *107
Feaces indicators
B Faeces coliforms B-voe/die-f,coli Cfu/g 80
Fysico-chemical parameters
  pH Fys_voe/die_pH 5,5
Cfr = colony forming unities          B = accrecited method (BELAC 029-TEST)

 

Minced meat without treatment of Bufferliquid Extract®
Parameter Method Unity Result
Hygiëne-indicators
B Total aërobe mesofile gem number B-voe/die-t.a.k.,spm Cfu/g 5,2 *108
Putrefry indicators
B Lacto bacilli B-voe/die--lact Cfu/g 2,7 *107
Feaces indicators
B Faeces coliforms B-voe/die-f,coli Cfu/g 80
Fysico-chemical parameters
  pH Fys_voe/die_pH 5,8
Cfr = colony forming unities          B = accrecited method (BELAC 029-TEST)

 

Liquid present with beef meat with treatment of Bufferliquid Extract®
Parameter Method Unity Result
Fysico-chemical parameters
  pH Fys_voe/die_pH 4,9

 

Liquid present with sheep meat with treatment of Bufferliquid Extract®
Parameter Method Unity Result
Fysico-chemical parameters
  pH Fys_voe/die_pH 5,1

 

Liquid present with chicken fillet meat with treatment of Bufferliquid Extract®
Parameter Method Unity Result
Fysico-chemical parameters
  pH Fys_voe/die_pH 5,1

 

Liquid present with veal meat with treatment of Bufferliquid Extract®
Parameter Method Unity Result
Fysico-chemical parameters
  pH Fys_voe/die_pH 4,9

 

Liquid present with pork meat with treatment of Bufferliquid Extract®
Parameter Method Unity Result
Fysico-chemical parameters
  pH Fys_voe/die_pH 4,9

 

Liquid present with minced meat with treatment of Bufferliquid Extract®
Parameter Method Unity Result
Fysico-chemical parameters
  pH Fys_voe/die_pH 5,7

 

Slutsats :

mikrobiologisk och teknisk förbättring
Tack vare tillämpningen av anpassade buffertvärden och Aw-värde på alla produktberedningar uppnår vi följande fördelar:

 • En dubbelt så lång hållbarhet för uppvärmda och färska produkter
 • Bättre smak och färg
 • Snittytans naturliga färg bevaras under en längre hållbarhetsperiod
 • Stabilt ph-värde anpassat efter varje enskild köttberedning
 • En sänkning av det totala antalet bakterier med +/- 1 logaritm
 • Med utgångspunkt i analysen av parametrarna kan man dra slutsatsen att kvaliteten på nötkött, fårkött, kalvskött, kycklingfilé, grillkorv och färsk köttfär är avsevärt bättre. Ett stabilt pH-värde uppnåddes genom att använda Bufferliquid Extract®. Det behandlade partiets pH-värde är 5,1 och det obehandlade partiets pH-värde är 6,3.

Intrycksförbättring av uppvärmda och ouppvärmda köttprodukter

 • Bättre skärbarhet och bättre utbredningsförmåga beroende på produkt
 • Fastare produktstruktur, typisk för varje produkt i produktionslinjen
 • Ingen missfärgning av snittytan
 • Längre förvaring i vanligt kylskåp tack vare det stabila pH-värdet

Ekonomisk förbättring

 • Genom att använda Bufferliquid Extract® blir hållbarheten dubbelt så lång och ökar den slutliga avkastningen med 1% tack vare den bättre fuktbindningen

Bufferliquid Extract®, patenterad, är en produkt från och tillverkad av PH Liquid Belgium NV.