Up to date meat industry.

100% SIKRERE FØDEVARESYSTEMER TAKKET VÆRE ANVENDELSEN AF BUFFERLIQUID EKSTRAKT®

 

Anvendelsen af Bufferliquid Eekstrakt® for at opnå en sikker og længre holbarhedstid af fersk vakuumforpakket og bearbejdet kød (oksekød, fårekød, kalvekød, hønsefilet, fersk hakket kød og pølser).

Materialer og metoder
Forklaring for en sikker og længre holbarhedstid af kødprodukter som oksekød, fårekød, kalvekød, hønsefilet, fersk hakket kød og pølser.

Anvendelse af Bufferliquidekstrakt® og færdigbearbejdelse med vakuumsystem (at tumle).

 

A. 25 kg af ethvert ovennævnt kødprodukt blev sprøjtet helt og holdent med 259 gr Bufferliquid Ekstrakt®i to minutter under vakuumbehandlingen og blev endvidere Vakuumforpakket   B. En prøve uden Bufferliquid Ekstrakt® bliver forpakket ved at anvende det gamle system og uden at tilføje hvilket so helst bevarelsesmiddel

Resultater og debat :
A og B prøverne blev lagret fersk i deres respektive vakuumforpakninger under fem dage i et køleskab mod en teperatur af mindst 2 grader Celsius og højst 5 grader Celsius.
Følgende analyser blev gennemført på alle produkterne og sammenfattes herunder:

Beef meat with treatment of Bufferliquid Extract®
Parameter Method Unity Result
Hygiëne-indicators
B Total aërobe mesofile gem number B-voe/die-t.a.k.,spm Cfu/g 1,8 *106
Putrefry indicators
B Lacto bacilli B-voe/die--lact Cfu/g 9,0 *105
Feaces indicators
B Faeces coliforms B-voe/die-f,coli Cfu/g <10
Fysico-chemical parameters
  pH Fys_voe/die_pH 5,1
Cfr = colony forming unities          B = accrecited method (BELAC 029-TEST)

 

Sheep meat with treatment of Bufferliquid Extract®
Parameter Method Unity Result
Hygiëne-indicators
B Total aërobe mesofile gem number B-voe/die-t.a.k.,spm Cfu/g 5,6 *106
Putrefry indicators
B Lacto bacilli B-voe/die--lact Cfu/g 1,1 *107
Feaces indicators
B Faeces coliforms B-voe/die-f,coli Cfu/g <10
Fysico-chemical parameters
  pH Fys_voe/die_pH 5,3
Cfr = colony forming unities          B = accrecited method (BELAC 029-TEST)

 

Chicken fillet with treatment of Bufferliquid Extract®
Parameter Method Unity Result
Hygiëne-indicators
B Total aërobe mesofile gem number B-voe/die-t.a.k.,spm Cfu/g 2,9 *105
Putrefry indicators
B Lacto bacilli B-voe/die--lact Cfu/g 9,7 *105
Feaces indicators
B Faeces coliforms B-voe/die-f,coli Cfu/g <10
Fysico-chemical parameters
  pH Fys_voe/die_pH 5,0
Cfr = colony forming unities          B = accrecited method (BELAC 029-TEST)

 

Veal meat with treatment of Bufferliquid Extract®
Parameter Method Unity Result
Hygiëne-indicators
B Total aërobe mesofile gem number B-voe/die-t.a.k.,spm Cfu/g 1,9 *106
Putrefry indicators
B Lacto bacilli B-voe/die--lact Cfu/g 6,5 *105
Feaces indicators
B Faeces coliforms B-voe/die-f,coli Cfu/g 10
Fysico-chemical parameters
  pH Fys_voe/die_pH 4,9
Cfr = colony forming unities          B = accrecited method (BELAC 029-TEST)

 

Pork meat with treatment of Bufferliquid Extract®
Parameter Method Unity Result
Hygiëne-indicators
B Total aërobe mesofile gem number B-voe/die-t.a.k.,spm Cfu/g 4,4 *105
Putrefry indicators
B Lacto bacilli B-voe/die--lact Cfu/g 1,3 *106
Feaces indicators
B Faeces coliforms B-voe/die-f,coli Cfu/g <10
Fysico-chemical parameters
  pH Fys_voe/die_pH 5,1
Cfr = colony forming unities          B = accrecited method (BELAC 029-TEST)

 

Minced meat with treatment of Bufferliquid Extract®
Parameter Method Unity Result
Hygiëne-indicators
B Total aërobe mesofile gem number B-voe/die-t.a.k.,spm Cfu/g 4,1 *108
Putrefry indicators
B Lacto bacilli B-voe/die--lact Cfu/g 4,4 *107
Feaces indicators
B Faeces coliforms B-voe/die-f,coli Cfu/g 30
Fysico-chemical parameters
  pH Fys_voe/die_pH 5,7
Cfr = colony forming unities          B = accrecited method (BELAC 029-TEST)

 

Beef meat without treatment of Bufferliquid Extract®
Parameter Method Unity Result
Hygiëne-indicators
B Total aërobe mesofile gem number B-voe/die-t.a.k.,spm Cfu/g 4,2 *107
Putrefry indicators
B Lacto bacilli B-voe/die--lact Cfu/g 2,2 *107
Feaces indicators
B Faeces coliforms B-voe/die-f,coli Cfu/g <10
Fysico-chemical parameters
  pH Fys_voe/die_pH 5,3
Cfr = colony forming unities          B = accrecited method (BELAC 029-TEST)

 

Sheep meat without treatment of Bufferliquid Extract®
Parameter Method Unity Result
Hygiëne-indicators
B Total aërobe mesofile gem number B-voe/die-t.a.k.,spm Cfu/g 2,5 *106
Putrefry indicators
B Lacto bacilli B-voe/die--lact Cfu/g 1,6 *106
Feaces indicators
B Faeces coliforms B-voe/die-f,coli Cfu/g <10
Fysico-chemical parameters
  pH Fys_voe/die_pH 6,3
Cfr = colony forming unities          B = accrecited method (BELAC 029-TEST)

 

Chicken fillet without treatment of Bufferliquid Extract®
Parameter Method Unity Result
Hygiëne-indicators
B Total aërobe mesofile gem number B-voe/die-t.a.k.,spm Cfu/g 2,9 *105
Putrefry indicators
B Lacto bacilli B-voe/die--lact Cfu/g 2,0 *106
Feaces indicators
B Faeces coliforms B-voe/die-f,coli Cfu/g 70
Fysico-chemical parameters
  pH Fys_voe/die_pH 6,1
Cfr = colony forming unities          B = accrecited method (BELAC 029-TEST)

 

Veal meat without treatment of Bufferliquid Extract®
Parameter Method Unity Result
Hygiëne-indicators
B Total aërobe mesofile gem number B-voe/die-t.a.k.,spm Cfu/g 3,2 *107
Putrefry indicators
B Lacto bacilli B-voe/die--lact Cfu/g 2,2 *107
Feaces indicators
B Faeces coliforms B-voe/die-f,coli Cfu/g 10
Fysico-chemical parameters
  pH Fys_voe/die_pH 5,3
Cfr = colony forming unities          B = accrecited method (BELAC 029-TEST)

 

Pork meat without treatment of Bufferliquid Extract®
Parameter Method Unity Result
Hygiëne-indicators
B Total aërobe mesofile gem number B-voe/die-t.a.k.,spm Cfu/g 8,1 *105
Putrefry indicators
B Lacto bacilli B-voe/die--lact Cfu/g 1,1 *107
Feaces indicators
B Faeces coliforms B-voe/die-f,coli Cfu/g 80
Fysico-chemical parameters
  pH Fys_voe/die_pH 5,5
Cfr = colony forming unities          B = accrecited method (BELAC 029-TEST)

 

Minced meat without treatment of Bufferliquid Extract®
Parameter Method Unity Result
Hygiëne-indicators
B Total aërobe mesofile gem number B-voe/die-t.a.k.,spm Cfu/g 5,2 *108
Putrefry indicators
B Lacto bacilli B-voe/die--lact Cfu/g 2,7 *107
Feaces indicators
B Faeces coliforms B-voe/die-f,coli Cfu/g 80
Fysico-chemical parameters
  pH Fys_voe/die_pH 5,8
Cfr = colony forming unities          B = accrecited method (BELAC 029-TEST)

 

Liquid present with beef meat with treatment of Bufferliquid Extract®
Parameter Method Unity Result
Fysico-chemical parameters
  pH Fys_voe/die_pH 4,9

 

Liquid present with sheep meat with treatment of Bufferliquid Extract®
Parameter Method Unity Result
Fysico-chemical parameters
  pH Fys_voe/die_pH 5,1

 

Liquid present with chicken fillet meat with treatment of Bufferliquid Extract®
Parameter Method Unity Result
Fysico-chemical parameters
  pH Fys_voe/die_pH 5,1

 

Liquid present with veal meat with treatment of Bufferliquid Extract®
Parameter Method Unity Result
Fysico-chemical parameters
  pH Fys_voe/die_pH 4,9

 

Liquid present with pork meat with treatment of Bufferliquid Extract®
Parameter Method Unity Result
Fysico-chemical parameters
  pH Fys_voe/die_pH 4,9

 

Liquid present with minced meat with treatment of Bufferliquid Extract®
Parameter Method Unity Result
Fysico-chemical parameters
  pH Fys_voe/die_pH 5,7

 

Konklusion :

mikrobiologisk og teknologisk forbedring
Takket være anvendelsen af den brugte bufferværdi og Aw-værdi ved alle produkttilberedninger, drager vi gavn af følgende fordele:

 • en dobbelt så lang holdbarhedstid hvad angår opvarmede og ferske produkter
 • en forædlet smag og farve
 • skæringsoverfladens naturlige farve beholdes under en længere holbarhedstid
 • stabil pH værdi tilpasset enhver tilberedning af kødprodukter
 • en mindskelse af det totale antal bakterier med +/- 1 logaritme
 • på basis af parametrenes analyse kan det konkluderes at oksekødets, fårekødets, kalvekødets, hønsefilettens og spegepølsernes mikrobiologiske kwalitet, også af hakket kød, er betydlig bedre. Der blev opnået en stabil pH ved anvendelse af Bufferliquid Ekstrakt®

Sensorisk forbedring

 • lettere skiveskæring og forbedret smørbarhed afhængig af produktet
 • en mere solid struktur som er typisk for hvert linjeprodukt
 • skæringsoverfladens farve beholdes
 • længere lagring i et sædvanligt køleskab takket være den stabile pH bufferværdi

økonomisk forbedring

 • gennem anvendelsen af Bufferliquid Ekstrakt® er holdbarheden fordoblet og er den endelige output højet med 1% pga. den forbedrede fugtjævning

Bufferliquid Ekstrakt®, patenteret, er et produkt af og fremstillet af PH Liquid Belgium Nv.