Up to date meat industry.

FOR 100% MORE SAFETY FOOD SYSTEMS WITH USE OF BUFFERLIQUID EXTRACT®

 

Toepassing van Bufferliquid Extract® voor een veiligere en langere conservering van vers vacuum verpakte en bewerkte stukken vlees (rundsvlees, schaapvlees, kalfsvlees, kippenfilets, vers gehakt en braadworst).

Materiaal en methoden
Toelichting voor een veiliger en langere bewaring van verse vleesproducten zoals rundsvlees, schaapvlees, kalfsvlees, kippenfilets, vers gehakt en braadworst).

Toepassing met Bufferliquid Extract® en afwerking met vacuümsyssteem (tumbling)

 

A. 25 kg van elk bovenvermeld vleesproduct werd gedurende 2 minuten onder vacuüm met toevoeging van 250 gram Bufferliqiuid Extract® volledig besproeid en verder vacuüm verpakt   B. De proef zonder Bufferliquid Extract® wordt volgens het oude systeem vacuüm verpakt zonder enige toevoeging van natuurlijke conserveringsmiddelen .

Bespreking :
De proeven A en B werden gedurende 20 dagen in vacuümverpakking koel bewaard op een temperatuur van min. + 2 °C en max. 5 °C. Daarna werden volgende analysen uitgevoerd op alle produkten en samengevat als volgt :

Beef meat with treatment of Bufferliquid Extract®
Parameter Method Unity Result
Hygiëne-indicators
B Total aërobe mesofile gem number B-voe/die-t.a.k.,spm Cfu/g 1,8 *106
Putrefry indicators
B Lacto bacilli B-voe/die--lact Cfu/g 9,0 *105
Feaces indicators
B Faeces coliforms B-voe/die-f,coli Cfu/g <10
Fysico-chemical parameters
  pH Fys_voe/die_pH 5,1
Cfr = colony forming unities          B = accrecited method (BELAC 029-TEST)

 

Sheep meat with treatment of Bufferliquid Extract®
Parameter Method Unity Result
Hygiëne-indicators
B Total aërobe mesofile gem number B-voe/die-t.a.k.,spm Cfu/g 5,6 *106
Putrefry indicators
B Lacto bacilli B-voe/die--lact Cfu/g 1,1 *107
Feaces indicators
B Faeces coliforms B-voe/die-f,coli Cfu/g <10
Fysico-chemical parameters
  pH Fys_voe/die_pH 5,3
Cfr = colony forming unities          B = accrecited method (BELAC 029-TEST)

 

Chicken fillet with treatment of Bufferliquid Extract®
Parameter Method Unity Result
Hygiëne-indicators
B Total aërobe mesofile gem number B-voe/die-t.a.k.,spm Cfu/g 2,9 *105
Putrefry indicators
B Lacto bacilli B-voe/die--lact Cfu/g 9,7 *105
Feaces indicators
B Faeces coliforms B-voe/die-f,coli Cfu/g <10
Fysico-chemical parameters
  pH Fys_voe/die_pH 5,0
Cfr = colony forming unities          B = accrecited method (BELAC 029-TEST)

 

Veal meat with treatment of Bufferliquid Extract®
Parameter Method Unity Result
Hygiëne-indicators
B Total aërobe mesofile gem number B-voe/die-t.a.k.,spm Cfu/g 1,9 *106
Putrefry indicators
B Lacto bacilli B-voe/die--lact Cfu/g 6,5 *105
Feaces indicators
B Faeces coliforms B-voe/die-f,coli Cfu/g 10
Fysico-chemical parameters
  pH Fys_voe/die_pH 4,9
Cfr = colony forming unities          B = accrecited method (BELAC 029-TEST)

 

Pork meat with treatment of Bufferliquid Extract®
Parameter Method Unity Result
Hygiëne-indicators
B Total aërobe mesofile gem number B-voe/die-t.a.k.,spm Cfu/g 4,4 *105
Putrefry indicators
B Lacto bacilli B-voe/die--lact Cfu/g 1,3 *106
Feaces indicators
B Faeces coliforms B-voe/die-f,coli Cfu/g <10
Fysico-chemical parameters
  pH Fys_voe/die_pH 5,1
Cfr = colony forming unities          B = accrecited method (BELAC 029-TEST)

 

Minced meat with treatment of Bufferliquid Extract®
Parameter Method Unity Result
Hygiëne-indicators
B Total aërobe mesofile gem number B-voe/die-t.a.k.,spm Cfu/g 4,1 *108
Putrefry indicators
B Lacto bacilli B-voe/die--lact Cfu/g 4,4 *107
Feaces indicators
B Faeces coliforms B-voe/die-f,coli Cfu/g 30
Fysico-chemical parameters
  pH Fys_voe/die_pH 5,7
Cfr = colony forming unities          B = accrecited method (BELAC 029-TEST)

 

Beef meat without treatment of Bufferliquid Extract®
Parameter Method Unity Result
Hygiëne-indicators
B Total aërobe mesofile gem number B-voe/die-t.a.k.,spm Cfu/g 4,2 *107
Putrefry indicators
B Lacto bacilli B-voe/die--lact Cfu/g 2,2 *107
Feaces indicators
B Faeces coliforms B-voe/die-f,coli Cfu/g <10
Fysico-chemical parameters
  pH Fys_voe/die_pH 5,3
Cfr = colony forming unities          B = accrecited method (BELAC 029-TEST)

 

Sheep meat without treatment of Bufferliquid Extract®
Parameter Method Unity Result
Hygiëne-indicators
B Total aërobe mesofile gem number B-voe/die-t.a.k.,spm Cfu/g 2,5 *106
Putrefry indicators
B Lacto bacilli B-voe/die--lact Cfu/g 1,6 *106
Feaces indicators
B Faeces coliforms B-voe/die-f,coli Cfu/g <10
Fysico-chemical parameters
  pH Fys_voe/die_pH 6,3
Cfr = colony forming unities          B = accrecited method (BELAC 029-TEST)

 

Chicken fillet without treatment of Bufferliquid Extract®
Parameter Method Unity Result
Hygiëne-indicators
B Total aërobe mesofile gem number B-voe/die-t.a.k.,spm Cfu/g 2,9 *105
Putrefry indicators
B Lacto bacilli B-voe/die--lact Cfu/g 2,0 *106
Feaces indicators
B Faeces coliforms B-voe/die-f,coli Cfu/g 70
Fysico-chemical parameters
  pH Fys_voe/die_pH 6,1
Cfr = colony forming unities          B = accrecited method (BELAC 029-TEST)

 

Veal meat without treatment of Bufferliquid Extract®
Parameter Method Unity Result
Hygiëne-indicators
B Total aërobe mesofile gem number B-voe/die-t.a.k.,spm Cfu/g 3,2 *107
Putrefry indicators
B Lacto bacilli B-voe/die--lact Cfu/g 2,2 *107
Feaces indicators
B Faeces coliforms B-voe/die-f,coli Cfu/g 10
Fysico-chemical parameters
  pH Fys_voe/die_pH 5,3
Cfr = colony forming unities          B = accrecited method (BELAC 029-TEST)

 

Pork meat without treatment of Bufferliquid Extract®
Parameter Method Unity Result
Hygiëne-indicators
B Total aërobe mesofile gem number B-voe/die-t.a.k.,spm Cfu/g 8,1 *105
Putrefry indicators
B Lacto bacilli B-voe/die--lact Cfu/g 1,1 *107
Feaces indicators
B Faeces coliforms B-voe/die-f,coli Cfu/g 80
Fysico-chemical parameters
  pH Fys_voe/die_pH 5,5
Cfr = colony forming unities          B = accrecited method (BELAC 029-TEST)

 

Minced meat without treatment of Bufferliquid Extract®
Parameter Method Unity Result
Hygiëne-indicators
B Total aërobe mesofile gem number B-voe/die-t.a.k.,spm Cfu/g 5,2 *108
Putrefry indicators
B Lacto bacilli B-voe/die--lact Cfu/g 2,7 *107
Feaces indicators
B Faeces coliforms B-voe/die-f,coli Cfu/g 80
Fysico-chemical parameters
  pH Fys_voe/die_pH 5,8
Cfr = colony forming unities          B = accrecited method (BELAC 029-TEST)

 

Liquid present with beef meat with treatment of Bufferliquid Extract®
Parameter Method Unity Result
Fysico-chemical parameters
  pH Fys_voe/die_pH 4,9

 

Liquid present with sheep meat with treatment of Bufferliquid Extract®
Parameter Method Unity Result
Fysico-chemical parameters
  pH Fys_voe/die_pH 5,1

 

Liquid present with chicken fillet meat with treatment of Bufferliquid Extract®
Parameter Method Unity Result
Fysico-chemical parameters
  pH Fys_voe/die_pH 5,1

 

Liquid present with veal meat with treatment of Bufferliquid Extract®
Parameter Method Unity Result
Fysico-chemical parameters
  pH Fys_voe/die_pH 4,9

 

Liquid present with pork meat with treatment of Bufferliquid Extract®
Parameter Method Unity Result
Fysico-chemical parameters
  pH Fys_voe/die_pH 4,9

 

Liquid present with minced meat with treatment of Bufferliquid Extract®
Parameter Method Unity Result
Fysico-chemical parameters
  pH Fys_voe/die_pH 5,7

 

Besluit :

microbiologische en technologische verbetering
Door de aangepaste bufferwaarden en Aw-waarde voor alle productbereidingen toe te passen bekomt men volgende voordelen:

 • een dubbel langere bewaring van verhitte en verse producten
 • een verbeterde smaak- en kleur
 • een langere natuurlijke kleurhouding van het snijvlak
 • een stabiele pH-waarde aangepast aan iedere productbereiding
 • Daling van het totaal aantal bacteriën met +/- 1 logaritme.
 • Op basis van de geanalyseerde parameters kan worden besloten dat de microbiologische kwaliteit van rundsvlees, schaapsvlees, kalfvlees, kippenfilets, braadworsten en vers gehakt significant beter is. Een stabiele pH werd verkregen door gebruik van Bufferliquid Extract®

sensorische verbetering van verhitte vleesproducten

 • een verbeterde snij-of smeerbaarheid volgens het product
 • een vastere structuur eigen aan ieder lijnproduct
 • geen verkleuring van het snijvlak
 • langere productbewaring in de gewone huisfrigo door de stabiele pH-bufferwaarde

economische verbetering

 • Door toepassing van Bufferliquid Extract® wordt de houdbaarheid verdubbeld en de eindopbrengst met 1% verhoogd gezien de betere vochtbinding

Bufferliquid Extract®, geoctrooieerd, is een product van en geproduceerd door PH Liquid Belgium Nv.