100% SIKRERE NÆRINGSSYSTEMER MED BRUK AV
BUFFERGLUCOSE SYRUP® CLEAN LABEL

Bruk av Bufferglucose Syrup® for sikkerhet og lengre holdbarhet av fisk- og skalldyrprodukter og ferske vakuum- pakkede og behandlede fileter (tunfisk, torsk, laks, abbor, tunge).

Materialer og metode
Forklaring for sikkerhet og lengre holdbarhet av ferske fisk- og skalldyrprodukter som for eksempel fileter av tunfisk, torsk, laks, abbor, tunge.

Påføring av Bufferglucose Syrup® og ferdigbearbeiding med vakuumsystem (tumling).

A. 25 kg av hvert av de ovennevnte fiskeproduktene ble fullstendig sprøytet med 250 gram Bufferglucose Syrup® i 2 minutter under vakuum og ble deretter vakuumpakket.   B. Testen uten Bufferglucose Syrup® ble vakuumpakket i henhold til det gamle systemet uten tilføying av noen som helst naturlige konserveringsmidler.

Resultater og drøfting:
Tester A og B ble lagret ferske i sine vakuumpakker i kjølerom ved temperaturer på minimalt 2 grader Celsius og maximalt 5 grader Celsius i 20 dager.
Følgende analyser ble utført på samtlige produkter og kan sammenfattes som følgende:

Konklusjon:

mikrobiologisk og teknologisk forbedring Takket være bruken av de justerte bufferverdiene og Aw-verdiene på alle produkttilberedningene, oppnår vi følgende fordeler:

 • dobbelt så lang holdbarhet for oppvarmede og ferske produkter
 • bedre smak og farge
 • skjæreflatens naturlig farge opprettholdes over lengre tid
 • stabil ph-verdi, tilpasset hver enkelt tilberedning av kjøttprodukter
 • totalantallet bakterier minskes med 2 logaritmer
 • på grunnlag av en analyse av parametrene kan man konkludere at tunfiskens mikrobiologiske kvalitet er tydelig forbedret. pH-verdien på den behandlede prøven er 5.1, mens ph-verdien på den ubehandlede prøven er 6.3.
 • på grunnlag av en analyse av parametrene kan man konkludere at den mikrobiologiske kvaliteten på torsk, laks, abbor og tunge er tydelig bedre. pH-verdien på den behandlede prøven er 5.2, mens ph-verdien på de ubehandlede prøvene er 6.6.

sensorisk forbedring

 • bedre skjærbarhet og bedre strykbarhet
 • mer solid produktstruktur
 • ingen misfarging av skjæreoverflaten
 • lengre lagring i vanlig kjøleskap takket være de stabile pH-bufferverdiene

økonomisk forbedring

 • ved å påføre Bufferglucose Syrup® blir holdbarheten dobbelt så lang, og den endelige fortjenesten øker med 1% på grunn av bedre fuktbinding.

Bufferglucose Syrup®, med verdensomspennende patent (GRAS / SAFE), er et produkt fra og produsert av PH Liquid Belgium NV .

 

 


Herring Haring

Mackerel Makreel

Tuna Tonijn

Saithe Koolvis

Cod Kabeljauw

Haddock

Schelvis

 

Tripolyphosphate
med forbedret fiskemuskelkjøtt er friske over hele verden

Etter at de forskjellige fiskesortene er fanget, transporteres de videre til land ombord på fryseskip. Selvsagt er fiskene pakket og bearbeidet med isbiter i spesielle fiskebeholdere som er egnet til dette formålet.

Når fiskesortene vel er kommet i land, sender grosssistene dem til byene og landsbyene. Fersk fisk kan fås overalt, til og med i fjerne landsbyer.

Takket være dypfrysingen av fersk fisk er dette det mest brukte og tryggeste transportsystemet for å garantere lang holdbarhet før fiskene kan fileres eller bearbeides til andre emballasjer.

Tripolyphosphate står for forbedret fiskekvalitet.

Fiskemuskelkjøtt taper ganske hurtig sin naturlige struktur og sine næringsegenskaper under bearbeidelsen, især som følge av fukttap. Ved å filere fisken frigjøres en ganske stor mengde muskelkjøttsaft på kort tid. Mye muskelsaft og andre verdifulle stoffer av fisken går tapt ved opptiningen, samt ved oppvarmingen og tilberedelsen. Det samme gjelder smaken, kjøttsaften, eggehviter og mineraler.

Disse ulempene kan forhindres ved å behandle fisken eller fiskemuskelkjøttet med vårt forbedrede Tripolyphosphate før den fryses. Dette systemet motarbeider tap av fiskemuskelsaft. Dessuten forhindrer den i høy grad at fisken blir tørr eller seig, og den forbedrer fiskens næringsverdi for forbrukeren.

Tripolyphosphate for bedre binding, bedre mørhet og en fastere struktur.

Takket være innvirkningen av Tripolyphosphate, sammen med Bufferglucose Syrup®, anvendes riktig pH-bufferverdi, slik at fiskemuskelkjøttet holder seg ferskt lengre i den første emballasjen uten at det opptrer gassutvikling .

Fordeler ved Tripolyphosphate for bearbeidelse, oppbevaring og forbruk av fiskemuskelkjøtt.

 • fiskefiletene beholder lenger den fine fargen takket være den riktige kombinasjonen av fosfater og næringssyrer i buffersystemet
 • mindre tap av vann ved koking eller steking fordi vannet binder seg bedre .
 • fiskefiletene beholder bedre sine eggehviter, mineraler og vitaminer
 • etter stekingen er fisken saftigere og har den en fastere struktur takket være fosfatforbindelsen med fiskeeggehvitene
 • fisken kan oppbevares lenger siden fiskefettsyrene ikke oksyderer takket være de tilsatte naturlige næringssyrene
 • forhindrer krystalldannelse under nedfrysingen og forhindrer at fiskefiletene blir glassaktige
 • ved å tilsette Tripolyphosphate og Bufferglucose Syrup® får man en pH-bufferverdi på 6
 • forhindrer hvite krystallavsetninger som dannes av ammonium-magnesiumfosfat.


More technical information under construction.

Contact information:
E-mail: info@ph-liquid.com

This website, layout and background is registrated
Send mail to info@ph-liquid.com with questions or comments about this web site.