100% SÄKRARE LIVSMEDELSSYSTEM MED
BUFFERGLUCOSE SYRUP® CLEAN LABEL

Användning av Bufferglucose Syrup® för säkerhet och längre hållbarhet för fisk och skaldjur och färska vakuumförpackade och behandlade filéer (tonfisk, torsk, lax, nilaborre, sjötunga).

Material och metoder
Förklaring avseende säkerhet och längre hållbarhet för färska fisk- och skaldjursprodukter såsom filéer av tonfisk, torsk, lax, nilaborre, sjötunga.

Tillsättning av Bufferglucose Syrup® och slutbearbetning med vakuumsystem (tumbling).

A. 25 kg av var och en av ovannämnda fiskprodukter besprutades i 2 minuter fullständigt med 250 gram Bufferglucose Syrup® under vakuum och vakuumförpackades därefter.   B. Testen utan Bufferglucose Syrup® vakuumförpackades i enlighet med det gamla systemet utan några naturliga konserveringsmedel.

Resultat och diskussion:
Testerna A och B gällde fisk som förvarades i 20 dagar i sina vakuumförpackningar i kylskåp med en temperatur på minst 2 grader Celsius och högst 5 grader Celsius.
Nedanstående analyser utfördes på alla produkter och kan sammanfattas enligt följande :

Slutsats:

mikrobiologisk och teknisk förbättring Tack vare tillämpningen av anpassade buffertvärden och Aw-värde på alla produktberedningar uppnår vi följande fördelar:

 • En dubbelt så lång hållbarhet för uppvärmda och färska produkter
 • Bättre smak och färg
 • Snittytans naturliga färg bevaras under en längre hållbarhetsperiod
 • Stabilt ph-värde anpassat efter varje enskild köttberedning
 • En sänkning av det totala antalet bakterier med 2 logaritmer
 • Med utgångspunkt i analysen av parametrarna kan man dra slutsatsen att tonfiskens mikrobiologiska kvalitet är avsevärt bättre. Det behandlade partiets pH-värde är 5,1 och det obehandlade partiets pH-värde är 6,3.
 • Med utgångspunkt i analysen av parametrarna kan man dra slutsatsen att torskens, laxens, nilaborrens och sjötungans mikrobiologiska kvalitet är avsevärt bättre. Det behandlade partiets pH-värde är 5,2 och det obehandlade partiets pH-värde är 6,6.

Intrycksförbättring

 • Bättre skärbarhet och bättre utbredningsförmåga
 • Fastare produktstruktur
 • Ingen missfärgning av snittytan
 • Längre förvaring i vanligt kylskåp tack vare det stabila pH-värdet

Ekonomisk förbättring

 • Genom att använda Bufferglucose Syrup® blir hållbarheten dubbelt så lång och ökar den slutliga avkastningen med 1% tack vare den bättre fuktbindningen.

Bufferglucose Syrup®, patenterad och global (GRAS/SAFE), är en produkt från och tillverkad av PH Liquid Belgium NV.

 

 


Herring Haring

Mackerel Makreel

Tuna Tonijn

Saithe Koolvis

Cod Kabeljauw

Haddock

Schelvis

 

Tripolyphosphate
med förbättring av fiskmuskelkött är friskare över hela världen

Efter att de olika fiskarterna fångats transporteras de vidare in till land i kylbåtar. Naturligtvis förpackade och behandlade med krossad is i för ändamålet avsedda fisklådor.

När de väl nått land transporterar grossister fiskarna vidare till städer och byar. Färsk fisk går att få överallt, även i avlägset belägna byar.

Genom att frysa in färsk fisk är det här det mest gångbara och det  säkraste transportsystemet för att garantera en lång hållbarhet för en viss tidsperiod innan de kan filéas eller förpackas för andra ändamål.

Tripolyphosphate står för bättre fiskkvalitet.

Fiskmuskelkött förlorar snabbt sin naturliga struktur och näringsegenskap under behandlingen på grund av fuktförlusten. Genom att fisken filéas frigörs snabbt väldigt mycket muskelfukt och under upptiningen försvinner också mycket muskelfukt. Vid uppvärmning och kokning försvinner värdefulla ämnen från fisken, till exempel smak, köttsaft, proteiner och mineraler.

De nackdelarna kan förebyggas genom att behandla fisken eller fiskmuskelköttet med vårt förbättrade Tripolyphosphate innan infrysningen. Genom det här behandlingssystemet undviks förlust av fiskmuskelfukt. Samtidigt undviks till stor del att köttet blir torrt och segt och förbättras näringsvärdet för fiskkonsumenten.

Tripolyphosphate för en bättre bindning, mörare och fastare struktur.

Genom den förbättrade effekten av Tripolyphosphate tillsammans med Bufferglucose Syrup®, blir det rätt buffert pH-värde så att fiskmuskelköttet håller sig längre färskt i förförpackningen utan att det sker någon gasutveckling.

Fördelar vid användning av Tripolyphosphate för behandling, förvaring och konsumtion av fiskmuskelkött.

 • fiskfiléerna behåller en fin färg under längre tid tack vare det buffertsystem som erhållits genom rätt kombination av fosfat och näringssyror
 • mindre förlust vid kokning och stekning tack vare bättre bindning av vattnet
 • fiskfiléerna behåller lättare sina proteiner, mineraler och vitaminer
 • fisken är efter stekning saftigare i strukturen och självklart fastare tack vare fosfatföreningen med fiskproteinet
 • fisken kan förvaras längre eftersom det inte förekommer någon oxidering av fettsyror tack vare de tillsatta naturliga näringssyrorna
 • förhindrar kristallbildning vid infrysning och förhindrar också att fiskfiléerna blir glasaktiga
 • genom tillsättning av Tripolyphosphate och Bufferglucose Syrup® får man buffert pH-värde 6
 • förhindrar att det bildas vita kristallpunkter på grund av ammoniummagnesiumfosfat

 


More technical information under construction.

Contact information:
E-mail: info@ph-liquid.com

This website, layout and background is registrated
Send mail to info@ph-liquid.com with questions or comments about this web site.