100% SIKRERE FØDEVARESYSTEMER
TAKKET VÆRE ANVENDELSEN AF
BUFFERGLUCOSE SYRUP® CLEAN LABEL

Anvendelsen af Bufferglucose Syrup® for at opnå en sikker og længre holbarhedstid af fisk, skal- og bløddyr og fersk vakuumforpakkede og bearbejdede fileter (tunfisk, grøn torsk og laks, havbars og tunger).

Materialer og metoder
Forklaring for en sikker og længre holbarhedstid af fisk, skal- og bløddyr som tunfiskefileter, grøn torsk og laks, havbars og tunger.

Anvendelse af Bufferglucose Syrup® og færdigbearbejdelse med vakuumsystem (at tumle).

A. 25 kg af ethvert ovennævnt fiskeprodukt blev sprøjtet helt og holdent med 259 gr Bufferglucose Syrup®i to minutter under vakuumbehandlingen og blev endvidere Vakuumforpakket.   B. En prøve uden Bufferglucose Syrup® bliver forpakket ved at anvende det gamle system og uden at tilføje hvilket so helst bevarelsesmiddel.

Resultater og debat:
A og B prøverne blev lagret fersk i deres respektive vakuumforpakninger under fem dage i et køleskab mod en teperatur af mindst 2 grader Celsius og højst 5 grader Celsius. Følgende analyser blev gennemført på alle produkterne og sammenfattes herunder:

Konklusion:

mikrobiologisk og teknologisk forbedring Takket være anvendelsen af den brugte bufferværdi og Aw-værdi ved alle produkttilberedninger, drager vi gavn af følgende fordele:

 • en dobbelt så lang holdbarhedstid hvad angår opvarmede og ferske produkter
 • en forædlet smag og farve
 • skæringsoverfladens naturlige farve beholdes under en længere holbarhedstid
 • stabil pH værdi tilpasset enhver tilberedning af kødprodukter
 • en mindskelse af det totale antal bakterier met 2 logaritmer
 • på basis af parametrenes analyse kan det konkluderes at tunfiskens mikrobiologiske kwalitet er betydlig bedre. Det bearbejdede mønstrets pH er på 5,1 og det ubearbejdede mønsters pH er på 6,3
 • på basis af parametrenes analyse kan det konkluderes at grøn torks, laksens, havbarsens og tungernes mikrobiologiske kwalitet er betydlig bedre. Det bearbejdede mønstrets pH er på 5,2 og det ubearbejdede mønsters pH er på 6,6

Organoleptisk forbedring

 • lettere skiveskæring og forbedret smørbarhed
 • en mere solid produktstruktur
 • skæringsoverfladens farve beholdes
 • længere lagring i et sædvanligt køleskab takket være den stabile pH bufferværdi

økonomisk forbedring

 • gennem anvendelsen af Bufferglucose Syrup® er holdbarheden fordoblet og er den endelige output højet med 1% pga. den forbedrede fugtjævning.

Bufferglucose Syrup® med patent og verdensomfattende (GRAS/SAFE) er et produkt fremstillet af PH Liquid Belgium Nv.

 

 


Herring Haring

Mackerel Makreel

Tuna Tonijn

Saithe Koolvis

Cod Kabeljauw

Haddock

Schelvis

 

Tripolyphosphate
systemer med en forbedring af fiskemuskelkød er over hele verden mere frisk.

Når de forskellige fiskearter er blevet fanget, bliver disse transporteret videre i land i køle-eller fryseskibe. Naturligvis emballeret og forarbejdet med knust is i specielle fiskekasser lavet til det formål.

Når først fiskearterne er bragt i land, sender grossisterne dem videre til storbyer og landsbyer. Man kan få friske fisk overalt, selv i de fjerntliggende landsbyer.

For a kunne nedfryse fisk er dette det mest gangbare og sikreste transportsysteem for at garantere en midlertidig lang holdbarhed inden de kan blive fileteret eller emballeret på anden måde.

Tripolyphosphate står for en forbedret fiskekvalitet.

Fiskemuskelkød mister hurtigt dets naturlige struktur og fødeegenskaber under forarbejdningen pga. fugttab. Ved at filetere fisken kommer der meget hurtigt en del saft fra muskelkødet fri og ved optøning går der meget muskelsaft til spilde ligesom der ved opvarmning og kogning/stegning også går værdifulde stoffer tabt, som f.eks. smag, kødsaft, proteiner og mineraler.

Disse ulemper kan undgås ved at behandle fisken eller fiskemuskelkødet inden nedfrysning med vort forbedrede Tripolyphosphate-system. Met dette forarbejdningssystem undgår man tab at muskelsaft fra fisken. Man undgår således også i høj grad at fisken bliver tør og sej. Samtidig forbedres næringsværdien for fiskekonsumenten.

Tripolyphosphate for en forbedret binding, mere mør og fastere struktur.

Ved den forbedrede indvirkning af Tripolyphosphate, sammen med Bufferglucose Syrup®, anvendes den rigtige buffer pH-værdi således at fiskemuskelkødet holder sig længere frisk i emballagen uden at der opstår udvikling af gas.

Fordelene ved anvendelsen af Tripolyphosphate til forarbejdning, oplagring og konsumering af fiskemuskelkød.

 • Fiskefileterne bliver i længere tid ved med at have en flot farve, som de har fået gennem  buffersystemet gennem den rigtige kombination af fosfater og fødevaresyrer
 • Mindre koge- og stegetab pga. den større vandbinding
 • Fiskefileterne beholder i højre grad deres proteiner, mineraler og vitaminer
 • Fisken har efter kogning eller stegning en mere saftig struktur og naturligvis mere fast pga. fosfatbindingen med fiskeproteinerne
 • De kan opbevares længere da der ikke opstår nogen oxidation af fiskefedtsyrerne takket være de tilføjede naturlige fødevaresyrer
 • Forhindrer kristalformning ved nedfrysning og forhindrer også at fiskefileterne bliver glasagtige.
 • ved tilføjelsen af Tripolyphosphate og Bufferglucose Syrup® får man en buffer pH-værdi på 6.
 • forhindrer hvide krystalpletter, der dannes af ammonium-magnesium fosfat.

 


More technical information under construction.

Contact information:
E-mail: info@ph-liquid.com

This website, layout and background is registrated
Send mail to info@ph-liquid.com with questions or comments about this web site.