PH Liquid Belgium Nv

Beste bezoeker,

PH Liquid Belgium NV heeft haar technologie en bereikbaarheid overal ter wereld verbeterd. De afgelopen 24 maanden zijn er dan ook wereldwijd eenentwintig links online gezet. Daardoor kunt u eenvoudiger contact opnemen met PH Liquid voor meer informatie over de productiesystemen van het bedrijf. Onze belangrijkste contactpersoon is het Hoofd van de R&D-afdeling die nieuwe producten ontwikkelt en bestaande producten verbetert.

In vele landen staat de vermindering van de hoeveelheid nitriet, nitraten, E-nummers en zout in de voeding ter discussie. Om hierop in te spelen ontwikkelde PH Liquid een technologie bestaande uit buffersystemen en bufferfilms op basis van ruim vijftig jaar theoretische en praktische onderzoeken en toepassingen. De technologie werd ontworpen door biochemicus Frank Herreygers, die vermeld wordt in de publicatie “The Up-To-Date Meat Industry”. Walther Van Kerrebroeck ziet momenteel toe op de toepassing ervan in dagelijkse productielijnen.

Indien u vragen hebt over samenwerking of advies wenst te krijgen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We hopen spoedig van u te horen!

For more info