PH Liquid Belgium nv

Logo PH-Liquid
PH-Liquid

Köttbranschen över hela världen och PH Liquid Extract®


Buffertsystemet PH Liquid Extract ® kod 60148 – 6014 – 601
PH Liquid Extract® är ett koncentrerat biologiskt balanserat extrakt av organiska vätskor, vitaminer och smakämnen med kolhydratsbas.
PH Liquid Extract® används som buffert vid framställning av köttvaror, särskilt konserverade köttvaror (t.ex. kokt skinka, salami och rimmat kött) samt nyslaktade nötdjur för export.
PH Liquid Extract® framställs endast av oskadliga produkter som förekommer i naturen.
PH Liquid Extract® kod PH Liquid Extract® 60148 – 6014 – 601 får enligt lag användas över hela världen i berett kött och köttberedningar.


Fördelar

PH Liquid Extract® garanterar en stabil och optimal pH-process i köttet. Det innebär ett stort antal fördelar vid framställningen av konserverade köttvaror:

 • Ingen utveckling av hygieniskt skadliga mikroorganismer.
 • Optimal och stabil färg.
 • Mindre risk för bakteriebildning i köttet (tack vare PH Liquid Extracts® reducerande verkan)
 • Större vattenbindningsförmåga.
 • Bättre fasthet.
 • Snabbare mognad.
 • Stabil kvalitetsnivå i de framställda köttvarorna.

Egenskaper

Form: flytande
Färg: guldgul till gulbrun
Stabilitet: minst 5 år vid förvaring i 5°C

Användning och dosering

PH Liquid Extract buffertsystem används som pH-regulator och stabilisator i de flesta köttvaror, särskilt i konserverade produkter (salami och liknande produkter, konserverad skinka, vakuumförpackad skinka) och slaktkroppar för export.
Vanligtvis används dosen 2 till 3 ml per kg färdig produkt. Det rekommenderas att först genomföra ett test för att bestämma lämplig dosering.

PH Liquid Extract® finns i tre versioner:
kod 60148, kod 6014 och kod 601.

Några vanligt förekommande doser som exempel:

 1. Saltlagrade produkter: 1 l (60148) per 100 liter saltlag
 2. Saltlaginsprutade produkter: 1,2 l (601 eller 6014) per 100 l saltlag
 3. Salami: 2 g (60148 eller 601) per kg färdig produkt
 4. Konserver osv.: 2 à 3 g (601 eller 6014) per kg färdig produkt
 5. Lever, kokt korv: 2 à 3 g (6014) per kg färdig produkt
 6. Färskt nöt- och fläskkött: 1 eller 2 skyddande skikt (6014) för export

Förpackning och märkning

Behållare om 20, 30 eller 60 liter.
Mindre mängder kan beställas.
Om den lokala lagstiftningen så kräver anges texten "innehåller organiska syror och vitaminer" eller E-nummer på etiketten.


Cooked products: refrigiratort ° 0°C.
Salami products: dry room 14°C.

Buffer systems with PH Liquid Extract prolong the quality of:

 • cooked products with buffer pH 6: 80 à 100% prolonged quality.
 • salted products: 80 à 150 % prolonged quality.
 • fresh and prepared, not cooked products: 150 à 200 % prolonged quality.

 


PH Liquid

Bufferfilms

JUST USE IT!®

The world's first and best buffersystems with bufferfilms

 


Home | Företagsstrategi | Nya tekniska och ekonomiska köttsystem | PH Liquid Extract | Bufferphosphaten | pH-fördelar | Gela Liquid®
Buffertproduktionsprocess | Information