PH Liquid System

PH Liquid High Technology® med full garanti for alle spekepølsetilberedelser

All-in-system for spekepølseprodukter
buffersystemer med pH 4,9 — 5,1.

 


 

For dette bruker vi 5 merkeprodukter:

 • PH Liquid Extract 60148 eller 601
 • Bufferfosfat 60151
 • Red Star Dry Binder
 • Gela Pur C
 • Lactopølse

Total produktforbedring med hensyn til de økonomiske, teknologiske og sensoriske egenskapene i forbindelse med spekepølsetilberedelser.

Takket være 35 års praktisk erfaring kan vi med PH Liquid buffersystemet tilby deg de tryggeste og beste produkttilberedelser i verden for neste linjeproduksjon, det vil si for alle spekepølsetilberedelser med buffer pH-verdi på 4,9 til maksimalt 5,1.

For alle spekepølsetilberedelser har vi iverksatt økonomiske, teknologiske og sensoriske forbedringer, i overensstemmelse med følgende beskrivelse:

 

Økonomiske forbedringer:

Ved å velge de riktige råstoffene og sammensette produktet på riktig måte kan du øke din fortjeneste takket være et mer fordelaktig innkjøpsystem for råstoffer som f.eks. PH Liquid Extract, Bufferfosfaten, Red Star Pickle og Dry Binder, Gela Pur C.

Vi vurderer det totale salget på årsbasis og tilbyr den best mulige prisen. Levering skjer hver måned på begjæring fra kunden, og vi garanterer at du alltid får produkter av samme kvalitet.

 

Teknologiske forbedringer:

Når du velger tilpassede bufferverdier og Aw-verdi for tilberedelse av dine spekepølseprodukter får du følgende fordeler:

 • dobbelt lang konservering/holdbarhet
 • bedre smak og lukt
 • bedre naturlig fargeholdbarhet.på skjæreoverflaten
 • stabil PH-verdi tilpasset produktets tilberedelse
 • lavere Aw-verdi — kan selges hurtigere.

 

Sensoriske forbedringer:

 • bedre skjæreoverflate
 • fastere struktur tilpasset hvert linjeprodukt
 • ingen misfarging av skjæreoverflaten
 • produktet kan oppbevares lenger i et vanlig kjøleskap takkte være den stabile pH-bufferverdien

Du kan oppnå disse fordelene uten større tilpasninger eller investeringer, kun ved å velge de rette systemer, formler og hjelpestoffer for din tilberedelse slik at du får et stabilt buffersystem med PH Liquid Extract, Bufferfosfaten, Red Star Dry Binder, Lactopølse og Gela Pur C.

Disse merkeproduktene kan brukes etter eget valg, avhengig av typen spekepølse, tørre pølser, kokte pølser eller ringepølser.

 

 

Buffersystems
PH Liquid Extract

Produktets sammensetning

Glukose

laktose

næringssyrer

vitaminer

aromaer

krydder

 

 

 


 

Bufferfosfat 60451

Produktets sammensetning

Blanding av forskjellige fosfater

 


Red Star Dry Binder

Produktets sammensetning

Blanding av animalske proteiner

 


Lactopølse

Produktets sammensetning

Blanding av proteiner og kullhydrater

 


Gela Pur C

Produktets sammensetning

Blanding av hydrolyseprodukter

 


Eksempel på sammensetning av spekepølsetilberedelse

Vanlig spekepølse Tørre pølser / ringepølse
Sammensetning : Sammensetning :

100 kg kjøtt/fett

3,5 kg Red Star Dry Binder

300 gram PH Liquid 60148

150 gram Bufferfosfat 60151

500 gram dekstrose

2 kg nitrittsalt

1 kg vanlig salt

300 gram startkulturer

300 gram MSG

600 gram krydder — eget valg


pH salgsferdig sluttprodukt 5,1

100 kg kjøtt/fett

2,5 kg Lactopølse

1,5 kg Gela Pur C

2,2 kg nitrittsalt

300 gram PH Liquid 60148

150 gram Bufferfosfat 60151

500 gram krydder — eget valg


pH salgsferdig sluttprodukt 5,1

 

 

Videre bearbeidelse som f.eks. i tørrerom, røykerom, temperaturer: samme som for ditt vanlige produksjonssystem. Altså ingen endringer i tilberedningen og ferdigbehandlingen.

Siden du kan tilsette smak etter eget valg, kan smaken tilpasses landet eller landsdelen. Du kan også tilsette krydder med løksmak, hvitløksmak, vin og smakforsterkere på grunnlag av alkohol.

Dette produksjonssystemet gir fullstendig garanti for en perfekt spekepølse-curing med følgende fordeler:

 1. bedre økonomisk rentabilitet
 2. lavere Aw-verdi
 3. bedre og hurtigere skjærefasthet
 4. ingen misfarging av skjæreoverflaten etter 12 timer
 5. helt hvitt flesk takket være reduksjonsvirkningen av PH Liquid Extract
 6. ingen fare for harskhet, også takket være reduksjonsvirkningen av PH Liquid Extract
 7. flesketerninger faller ikke fra hverandre ved kutting med maskin for automatisk emballering
 8. konstant og varig kvalitet på spekepølseproduktene

Merk!!!

Prøvebestillinger: disse er sammensatt for tilberedelser på 100 kg eller 50 kg på din pilotlinje. Det betyr at vi sender deg en pakke med alle merkeproduktene, slik at du kun behøver å tilsette krydder og eventuelt ekstra smakstoffer.

Prøver kan bestilles på faksnummer 0032 9 374 07 47 eller via e-post : info@ph-liquid.com

Husk å nevne hvilken type spekepølse du ønsker pakken for.

 

 


 

   

 


More technical information under construction.


Contact information:
E-mail: info@ph-liquid.com

This website, layout and background is registrated
Send mail to info@ph-liquid.com with questions or comments about this web site.