PH Liquid System

PH Liquid High Technology® met volledige waarborg voor

salamibereidingen.

All-in systeem voor salamiproducten
buffersystemen met pH 4.9 - 5.1.


 

Hiervoor worden 5 merkproducten gebruikt :

 1. PH Liquid Extract 60148 of 601
 2. Bufferfosfaat 60151
 3. Red Star Dry Binder
 4. Gela Pur C
 5. Lactoworst

Totale productverbetering van economische, technologische en sensorische salamibereidingen.

Dankzij onze 35-jarige praktische ervaring bieden we U via het PH Liquid buffersysteem 's werelds veiligste en beste productiebereidingen aan voor volgende lijnproductie nl. voor alle salamibereidingen met buffer pH-waarde 4.9 max. 5.1

Voor alle salamibereidingen zijn economische, technologische en sonsorische verbeteringen aangebracht die als volgt worden toegelicht :

 

Economische verbetering :

Door de juiste grondstofkeuze en samenstelling van het product verbetert de opbrengst door het voordeliger aankoopsysteem van grondstoffen zoals PH Liquid Extract, Bufferfosfaten, Red Star Pickle en Dry Binder, Gela Pure C.

Op jaarbasis wordt de totale afname geschat en de beste prijsberekening aangeboden. De aanlevering gebeurt maandelijks op afroep met waarborg van dezelfde kwaliteitsproducten.

 

Technologische verbetering :

Door de aangepaste bufferwaarde en Aw-waarde voor salamiproductbereidingen toe te passsen bekomt men volgende voordelen :

 • een dubbel langere bewaring
 • een verbeterde smaak- en kleur
 • een langere natuurlijke kleurhouding van het snijvlak
 • een stabiele pH-waarde aangepast aan iedere salamibereiding
 • een lage Aw-waarde - sneller verkoopbaar.

 

Sensorische verbetering :

 • een verbeterd snijvlak
 • een vastere structuur eigen aan ieder lijnproduct
 • geen verkleuring van het snijvlak
 • langere productbewaring in de gewone huisfrigo door de stabiele pH-bufferwaarde.

 

Deze voordelen liggen in uw bereik zonder noemenswaardige aanpassing of kapitaalsinvestering, enkel en alleen door de juiste systeemkeuze van formules en door de juiste hulpstoffen aan uw bereiding toe te voegen tot het bekomen van een stabiel buffersysteem met PH Liquid Extract, Bufferfosfaten, Red Star Dry Binder, Lactoworst en Gela Pur C.

Merkproducten te gebruiken naar keuze afhankelijk van het salamitype, type droge worst, bierworst of ringworst.

 

Buffersystems
PH Liquid Extract

Productsamenstelling

Glucose

lactaat

voedingszuren

vitamines

aromaten

specerijen

 


 

Buffer phosphate 60151

Productsamenstelling

Mix van gamma fosfaten

 


Red Star Dry Binder

Productsamenstelling

Mix van dierlijke eiwitten

 


Lactoworst

Productsamenstelling

Mix van eiwitten en koolhydraten

 


Gela Pur C

Productsamenstelling

Mix van hydrolyseproducten

 


Voorbeeld samenstelling van salamibereiding

Standaard salami Droge worst/ringworst
Samenstelling : Samenstelling :

100 kg vlees/vet

3,5 kg Red Star Dry Binder

300 gr PH Liquid 60148

150 gr Bufferfosfaat 60151

500 gr Dextrose

2 kg nitrietzout

1 kg standaardzout

300 gr starterculturen

300 gr MSG

600 gr kruiden - eigen keuze


pH eindproduct verkoopklaar 5.1

100 kg Vlees/vet

2,5 kg Lactoworst

1,5 kg Gela Pur C

2,2 kg nitrietzout

300 gr PH Liquid 60148

150 gr Bufferfosfaat 60151

500 gr kruiden - eigen keuze


pH eindproduct verkoopsklaar 5.4

 

 

Verdere afwerking zoals droogkamer, rookkamer, temperaturen : zoals bij uw gewoon gekend productiesysteem. Dus m.a.w. aan de bereiding en het afwerkingssysteem worden geen wijzigingen aangebracht.

Gezien uzelf de smaakkeuze toedient is dit automatisch van streek naar streek, land tot land ook aangepast. Zo kunt U bij de kruiden looksmaak, ajuinsmaak toevoegen alsook wijnen en alcoholische smaakverbeteraars.

Dit productiesysteem geeft een volledige waarborg voor de perfecte salamicuring met volgende voordelen :

 1. hoger economisch rendement
 2. lagere Aw-waarde
 3. betere en snellere snijvastheid
 4. geen verkleuring op het snijvlak na 12 uur
 5. extra parelwit spek gezien de reducerende werking van PH Liquid Extract
 6. geen gevaar voor ranzigheid eveneens gezien de reducerende werking van PH Liquid
 7. niet losvallen van spekteerlingen bij machinale slicing voor automatische voorverpakking
 8. constante en blijvende kwaliteit van de salamiproducten

 

Aandacht !!!

Voor proefbestelling : deze zijn volledig samengesteld voor een bereiding van 100 kg of 50 kg in uw pilootlijn. Dit wil zeggen dat U een pakket wordt toegestuurd met alle merkproducten aanwezig waar U enkel nog de kruiden en eventuele andere extra smaakstoffen dient aan toe te voegen.

Proefstalen aanvragen E-mail : info@ph-liquid.com
Gelieve niet vergeten te vermelden voor welk type salami U het pakket wenst.

 


 

   

 


More technical information under construction.


Contact information:
E-mail: info@ph-liquid.com

This website, layout and background is registrated
Send mail to info@ph-liquid.com with questions or comments about this web site.