Forbedrede økonomiske, teknologiske og sensoriske egenskaper i tilberedelser av kjøttprodukter.

 


På grunnlag av 35 års praktisk erfaring kan vi tilby Dem verdens tryggeste og beste produkttilberedelser via PH Liquid-buffersystemet.

 

Navn på produktet
Produktets kjernetemperatur
Skinketilberedelse oppheting til 72 °C
Alle levertilberedelser oppheting til 72 °C
Bakte levertilberedelser oppheting til 85 °C
Alle pølsetilberedelser oppheting til 70 °C
Alle spekepølsetilberedelser buffer-pH-verdi: 4,8, maks. 5,2

 

For alle tilberedelser har vi innført økonomiske, teknologiske og sensoriske forbedringer, som kan forklares på følgende måte:

 

Økonomisk forbedring:

Takket være et riktig valg av råstoffer og sammensetning av produktet blir fortjenesten bedre med et mer fordelaktig kjøpesystem av råstoffer som f.eks. PH Liquid Extract, Bufferfosfaten, Red Star Pickle og Dry Binder, Gela Gelatin.

Totalsalget for året vurderes og den beste beregnede prisen tilbys. Leveringen utføres hver måned etter kjøpers valg med garanti for samme kvalitetsprodukter.

 

Teknologisk forbedring:

Ved å anvende tilpassede bufferverdier og Aw-verdi for alle produkttilberedelser oppnår man følgende fordeler:

 • dobbelt så lang oppbevaring av opphetede produkter
 • bedre smak og farge
 • lengre naturlig fargeholdbarhet.på skjæreoverflaten
 • stabil pH-verdi tilpasset hver produkttilberedelse

 

Sensorisk forbedring:

 • bedre skjære- og/eller smøreegenskaper, avhengig av produktet
 • fastere struktur, tilpasset hvert linjeprodukt
 • bedre fargeholdbarhet.på skjæreoverflaten
 • lengre oppbevaring av produktet i kjøleskapets fyseboks takket være stabil pH-bufferverdi.

 

Disse fordelene kan du få uten større tilpasninger eller investeringer av kapital. Det gjelder bare å velge det riktige formelsystemet og tilsette de riktige hjelpestoffene i tilberedelsen, slik at du får et stabilt buffersystem med PH Liquid Extract og Bufferfosfaten.

 


 

Gela Pur C and Gela MP (brandnames)

Teknisk informasjon

Kollagen-hydrolyseprodukter for forbedrede teknologiske og sensoriske egenskaper :
Gela Pur C og Gela MP (merkeprodukter).


Gela Pur C gir utmerkede resultater for alle bakte levertilberedelser og reduserer koketapet fra 7% til 3%, noe som gir en besparelse på 4% når du tilsetter 2% Gela Pur C omgående etter begynnelsen av produkttilberedelsen.

Gela Pur C eller Gela MP gir i alle kokte/bakte kjøtt- og cuttertilberedelser en forbedring av de teknologiske og sensoriske egenskapene med hensyn til skjærefasthet, fargeforhold, sterkere smak på tilsatte krydderblandinger og høyere næringsverdi takket være det høyere proteininnholdet i de sammensatte merkproduktene.

Gela Pur C gir en lavere aw-verdi ved tilberedelse av spekepølse, samt en forkortelse av modningsprosessen med 3-4 dager og en tydeligere fargeforskjell sammenlignet med alle andre tilberedelser av spekepølse som produseres uten tilsetting av Gela Pur C.

Gela MP er en pre-miks med rene kjøttproteiner, som gir alle kjøttilberedelser en mye sterkere kjøttsmak og/eller leversmak, og som øker det naturlige proteininnholdet med 1%, når det er mulig å tilsette forholdsvis 3% mer væske, samt en naturlig vannbinder som f.eks. karragen.

I hele den kjøttbearbeidende industrien kan man arbeide med et 50/50 forhold av begge merkeprodukter, alt etter produkttilberedelsen det gjelder.

Om du gjerne vil ha prøver, vennligst send en faks til nummer 0032 9 374 07 47, og angi hvilke stoffer for tilberedelse av kjøtt du ønsker å få tilsendt en prøve av.


Collagene-hydrolyse products for improved technological and sensorical properties:
Gela Pur C and Gela MP (brandnames).

 Without PH Liquid Buffersystem and without Gela Pur C

With PH Liquid Buffersystem and with Gela Pur C


With Gela Pur C: 2%.


Forbedrede teknologiske og sensoriske egenskaper i alle kjøttilberedelser.

Fordeler ved bruk av PH LIQUID EXTRACT – GELA PUR C
BUFFERFOSFAT 60151 og RED STAR i kjøttindustrien.


 1. Hermetisk kokt/bakt skinke for eksport

  • tilsetninger: PH LIQUID EXTRACT 6014 (0,5% i sluttproduktet), 2% GELA PUR C
   og BUFFERFOSFAT 60151 (0,5% i sluttproduktet).
   • forbedring av produktets sensoriske egenskaper (farge, smak, lukt og struktur).
   • stabilisering av fargen.
   • minskning av NOx-nivået med ca. 25%.
   • økt holdbarhet av produktet (begrenset tilvekst av mikroorganismer)
   • garanterer bedre kvalitet for produktet.
   • utmerket skjærefasthet, uten at skjæreproduktet blir for løst.

   

 2. Kokt/bakt skinke (skulder) for det lokale markedet.

  1. Standardprodukt.
  2. Produkt med større utbytte.
  3. Produkt med lavere polyfosfatinnhold.
   • tilsetninger: PH LIQUID EXTRACT 6014 (0,5%),
    2% GELA PUR C og 0,5% BUFFERFOSFAT 60151.
    • minskning av NOx-nivået med 50%.
    • forbedring av produktets farge, smak, struktur, lukt og utseende.
    • stabilisering av
    • fargenlengre holdbarhet
   • tilsetninger: PH LIQUID EXTRACT 6014 (0,5%), 0,5% BUFFERFOSFAT 60151, 2% GELA PUR C
    og RED STAR 60153 (3-4%).
    • 25% større utbytte i sammenligning med standardproduktet.
    • alt nevnt under punkt A.
   • tilsetninger: PH LIQUID EXTRACT 6014 (0,5%), 0,5% BUFFERFOSFAT 60151, 2% GELA PUR C
    og RED STAR 60153 (4%).
    • ca. 15% større utbytte.
    • minksning av polyfosfater med 50%.
    • samt alt som er nevnt under punkt A.

   

 3. Kokt/bakt skinke (skulder) i folie

  1. Standardprodukt.
  2. Produkt med større utbytte.
   • tilsetninger: PH LIQUID EXTRACT 6014 (0,5%),
    2% GELA PUR C og BUFFERFOSFAT 60151 (0,5%).
    • folien er lett å fjerne før kjøttet skjæres.
    • alt nevnt under punkt A.
   • tilsetninger: PH LIQUID EXTRACT 6014 (0,5%),
    2% GELA PUR C, BUFFERFOSFAT 60151 og RED STAR 60157 (4%).
    • maksimalt 35% større utbytte.
    • alt nevnt under punkt A.

   

 4. Kokt/bakt skinke (skulder) i folie, grovt malt gjennom plate på 12 mm.

  • tilsetninger: PH LIQUID EXTRACT 6014 (0,5%),
   2% GELA PUR C, BUFFERFOSFAT 60151 (0,5%), RED STAR 60153 (3%), mel (4,5%) og soja-isolat (1%).
   • ca. 75% større utbytte.
   • alt nevnt under punkt A.

   

 5. Saltede kjøttprodukter (bacon osv.).

  • tilsetninger: PH LIQUID EXTRACT 601 eller 6014 (0,3%),
   2% GELA PUR C, BUFFERFOSFAT 60151 og dekstrose (0,2%).
   • konservering (lav pH-verdi) – økt holdbarhet
   • forbedring av farge, smak og lukt
   • fargestabilisering

   

 6. Pølse.

  • tilsetninger: PH LIQUID EXTRACT 601 eller 6014 (0,3 – 0,5%),
   2% GELA PUR C, og BUFFERFOSFAT 60151 (0,5%).
   • bedre fargestabilisering
   • forbedring av lukt
   • økt holdbarhet
   • cutter-produkter

   

 7. Kokte/bakte levertilberedelser

  • tilsetninger: PH LIQUID EXTRACT 6014 (0,3 – 0,4%),
   2% GELA PUR C og BUFFERFOSFAT 60151 (2-3 g).
   • bedre fargeholdbarhet.
   • bedre leversmak.
   • økt holdbarhet: 3 måneder i vakuumpakke.
   • leverpølse-innkokesystem: 9 måneder, buffer-pH: 6.
   • bedre skjære- og/eller smøreegenskaper, avhengig av GELA PUR C eller GELA MP- innholdet.

   

 8. Alle spekepølsetilberedelser.

  • tilsetninger: PH LIQUID EXTRACT 601 (0,3 – 0,4%),
   2% GELA PUR C og 0,2 – 0,3% BUFFERFOSFAT 60152.
   • lavere AW-verdi ved bruk av GELA PUR C.
   • bedre fargeholdbarhet.på skjæreoverflaten.
   • fettsyrene blir ikke
   • harskeforbedring av lukt og smak
   • utmerket skjærefasthet, og flesketerninger løsner ikke selv om produktet skjæres av tynt. Ingen problemer når produktet skjæres automatisk eller veies, som f.eks. utfalling eller løsning av flesketerninger.
   • stabil buffervirkning alt etter produktet som velges.


More technical information under construction.


Contact information:
E-mail: info@ph-liquid.com

This website, layout and background is registrated
Send mail to info@ph-liquid.com with questions or comments about this web site.