Forbedrede økonomiske, teknologiske og sensoriske egenskaber hos kødvaretilbedredningerne

Takket være vor 35 års praktisk erfaring kan vi tilbyde Dem verdens mest sikre og bedste varetilberedning gennem PH Liquid Buffersystem for følgende linjeproduktioner:

Varebenævnelse
Basistemperatur for produktet
Skinketilberedning opvarmning til 72 ° C
Alle levertilberedninger opvarmning til 72 ° C
Levertilberedninger i bakker opvarmning til 85 ° C
Alle kødpølsetilberedninger opvarmning til 70 ° C
Alle spegepølsetilberedninger buffer pH-værdi 4.8 maks. 5.2

For alle tilberedninger er tillagt der økonomiske, teknologiske og sensoriske forbedringer som belyses i det følgende:

Økonomiske forbedringer

Gennem det rigtige valg af grundstoffer og sammensætningen af produktet forbedres udbyttet gennem et fordelagtigt indkøbssystem af grundstoffer som f.eks. PH Liquid Extract, Bufferfosfater, Red Star Pickle og Dry Binder, Gela Gelatin.

På årsbasis bliver det totale køb vurderet og herudfra beregnes og gives den bedste pris. Leveringerne sker hver måned efter anmodning fra køber med garanti for de samme kvalitetsprodukter.

Teknologiske forbedringer

Ved at anvende de tilpassede bufferværdier og Aw-værdier for alle varetilberedninger får man følgende fordele:

 • en dobbelt så lang opbevaring af opvarmede produkter.
 • en forbedret smag og farve
 • en længere naturlig farveholdning af skærefladen
 • en stabil pH-værdi tilpasset alle varetilberedninger

Sensoriske forbedringer

 • en forbedret skære- eller smørekonsistens afhængig af produktet
 • en mere fast struktur karakteristisk for hver linjeprodukt
 • ingen forandring af farven på skærefladen
 • længere bevaring af produktet i den almindelige hjemmekøleskab pga. den stabile pH-bufferværdi.

Disse fordele ligger inden for Deres rækkevidde uden nævneværdig tilpasning eller kapitalinvestering. Det eneste De har behov for er det rigtige systemvalg af formuler og at tilføje de rigtige hjælpestoffer til Deres tilberedninger til De får et stabilt buffersystem med pH Liquid Extract og Bufferfosfater.

 


 

Gela Pur C and Gela MP (brandnames)

Tekniske informationer.

Kollagen-hydrolyseprodukter til forbedrede teknologiske og sensoriske egenskaber:
Gela Pur C og Gela MP (brandnames).


Gela Pur C giver særdeles gode resultater i alle bagte levertilberedninger og medfører at tabet ved bagningen går fra 7% til 3 % hvilket giver en besparelse på 4% under forudsætning af tilførelse af 2% Gela Pur C direkte i starten af varetilberedningen.

Gela Pur C eller Gela MP giver i alle kogte/bagte kød- og cutter- tilberedninger en forbedring af de teknologiske og sensoriske egenskaber hvad angår skærefasthed, bevarelse af farve, forstærkende smag af de tilføjede krydderisammensætninger, en højere ernæringsværdi pga. det høje proteinindhold i de sammensatte mærkeprodukter.

Gela Pur C til spejepølsetilberedninger giver en lavere aw-værdi, en forkortelse af modningsprocessen med 3 til 4 dage og en tydligere forskel i farve sammenlignet med alle andre spejepølsetilberedninger hvor Gela Pur C ikke tilføjes.

Gela MP er et premix med rene kødproteiner og giver alle kødtilberedninger en særlig forstærkende kød- og/eller leversmag, forhøjer det naturlige proteinindhold med 1% hvor der forholdsvist må tilføjes 3% mere væske med heroverfor naturligvis tilføjelse af et naturligt vandbindende middel som f.eks. karrageen.

I den fuldstændige kødtilberedende industri kan der arbejdes med 50/50 af begge mærkeprodukter alt afhængig af den varetilberedning det drejer sig om.

For at modtage gratis vareprøver bedes De sende en fax til:
0032 9 374 07 47 med angivelse af det kødtilberedende produkt De ønsker at modtage vareprøve af.


Collagene-hydrolyse products for improved technological and sensorical properties:
Gela Pur C and Gela MP (brandnames).

 Without PH Liquid Buffersystem and without Gela Pur C

With PH Liquid Buffersystem and with Gela Pur C


With Gela Pur C: 2%.


Forbedrede økonomiske teknologiske og sensoriske egenskaber
hos alle kødtilberedninger.

Fordele ved brugen af PH LIQUID EXTRACT – GELA PUR C
BUFFERFOSFAT 60151 og RED STAR inden for kødindustrien.


 1. Kogt skinke i konserves til eksport.

  • additiver: PH LIQUID EXTRACT 6014 (0,5% i færd. prod.).
   2% GELA PUR C og BUFFERFOSFAT 60151 (0,5% i færd. prod.).
   • forbedring af sanselige iagttagelser (produktets farve, smag, lugt og struktur).
   • Farvestabilisering.
   • fald i NO-niveauet med +/- 25%.
   • forlængelse af produktets holdbarhed (begrænset vækst af mikroorganismer).
   • sikrer produktet en højere kvalitet.
   • meget let at skære uden at produktet der skæres falder fra hinanden.

   

 2. Kogt skinke (bov) til lokalmarkedet.

  1. Standardprodukt.
  2. Produkt med større udbytte.
  3. Produkt med en formindsket polyfosfatniveau
   • additiver: PH LIQUID EXTRACT 6014 (0,5%),
    2% Gela PUR C og 0,5% Bufferfosfat 60151.
    • fald i NO-niveauet med
    • 50%forbedring mht. farve, smag, struktur, lugt samt almindelig udseende
    • farvestabilisering
    • forlængelse af holdbarheden
   • additiver: PH LIQUID EXTRACT 6014 (0,5%), 0,5%
    BUFFERFOSFAT 60151, 2% GELA PUR C og RED STAR 60153 (3-4%)
    • større udbytte med maks. 25% sammenlignet med standardproduktet.
    • alt resumeret under punkt A.
   • additiver: PH LIQUID EXTRACT 6014 (0,5%), 0,5%
    BUFFERFOSFAT 60151, 2% GELA PUR C og RED STAR 60153 (4%)
    • større udbytte med +/- 15%
    • formindskelse af polyfosfat med 50%.
    • Ligeledes resumeret under punkt A.

   

 3. Kogt skinke (bov) i folie

  1. Standardprodukt.
  2. Produkt med større udbytte.
   • additiver: PH LIQUID EXTRACT 6014 (0,5%), 2% GELA PUR og
    BUFFERFOSFAT 60151 (0,5%)
    • let at fjerne folie inden skæring
    • alt resumeret under punkt A.
   • additiver: PH LIQUID EXTRACT 6014 (0,5%), 2% GELA PUR C,
    BUFFERFOSFAT 60151 og RED STAR 60157 (4%)
    • større udbytte med maks. 35%
    • Alt resumeret under punkt A.

   

 4. Kogt skinke (bov) i folie grovmalet med 12 mm plade

  • additiver: PH LIQUID EXTRACT 6014 (0,5%), 2% GELA PUR og
   BUFFERFOSFAT 60151 (0,5%)
   • let at fjerne folie inden skæring
   • alt resumeret under punkt A.

   

 5. Røgvarer (bacon etc.…)

  • additiver: PH LIQUID EXTRACT 6014 (0,5%), 2% GELA PUR og
   BUFFERFOSFAT 60151 (0,5%)
   • let at fjerne folie inden skæring
   • forbedring af farve, smag og lugt
   • farvestabilisering

   

 6. Pølse

  • additiver: PH LIQUID EXTRACT 601 eller 6014 (0,3-0,5%), 2% GELA PUR og
   BUFFERFOSFAT 60151 (0,5%)
   • forbedring af
   • farvestabiliseringforbedring af
   • lugtforøget
   • holdbarhedfarsvarer

   

 7. Til alle bagte levertilberedninger

  • additiver: PH LIQUID EXTRACT 6014 (0,3-0,4%), 2% GELA PUR C og
   BUFFERFOSFAT 60151 (2 til 3 gr.)
   • forbedrede farveholdning
   • forøget holdbarhed: 3 måneder i vakuumpakning
   • leverpølse kook-in system: 9 måneder, buffer-pH: 6
   • bedre skære- og/eller smøreegenskaber, afhængig af dosering af GELA PUR C eller GELA MP

   

 8. Alle tilberedte salamiprodukter

  • additiver: PH LIQUID EXTRACT 601 (0,3-0,4%), 2% GELA PUR C og
   0,2 til 0,3% BUFFERFOSFAT 60152.
   • lavere AW-værdi ved brug af GELA PUR C
   • forbedrede farveholdning på skærefladen
   • fedtsyrerne bliver ikke
   • harskeforbedring af lugt og
   • smagmeget god skærefasthed hvor fedtfirkanterne ikke falder af selv ikke ved meget tynde skiver. Ved automatisk skæring og vejning opstår der heller ikke problemer som f.eks. at fedtfirkanterne falder af eller ud.
   • stabil buffering afhængig af produktvalg


More technical information under construction.


Contact information:
E-mail: info@ph-liquid.com

This website, layout and background is registrated
Send mail to info@ph-liquid.com with questions or comments about this web site.