BUFFERGLUCOSE SIROOP ®

TECHNOLOGIE VOOR BUFFERSYSTEMEN


 

 

Bufferglucose Technologie: Buffersystemen met een hoger toegevoegde waarde voor Uw productielijnen.

Curing van het salamigamma: meer rendement.
Alle verhitte lever- en vleesbereidingen alsook hambereidingen bekomen een hogere toegevoegde meerwaarde tegenover de bestaande productielijnen.
Door de juiste buffer pH-waarde in Uw salamigamma en in alle verhitte lever- en vleesbereidingen toe te passen bekomt U een verbeterde snijvastheid, kleur, smaak en reuk met een hogere toegevoegde meerwaarde en een langere houdbaarheid van alle producten zoals hieronder vermeld.

Gewaarborgde en verlengde houdbaarheid door toepassing van Bufferfosfaten en Bufferglucose systemen.

Alle verhitte vleesbereidingen in nylondarm : min. 6 maand - max. 9 maand, frigot° 2°C.
Alle verhitte leverbereidingen in nylondarm : min. 6 maand - max. 9 maand, frigot° 2°C.
Alle verhitte bakleverbereidingen (vacuümverpakking): min. 2 mnd en max. 3 mnd, frigot° 2°C.
Alle in hamvorm bereide vleesproducten (vacuümverpakking): min. 2 mnd - max. 3 mnd, frigot° 2°C.
Alle cookin systemen voor hambereidingen: min. 9 mnd - max. 14 mnd, frigot° 2°C.
Salamibereidingen, 2% meeropbrengst op de bestaande productiesystemen - stabiele pH min. 4.9 - max. 5.2

Totale gewaarborgde productverbetering van economische, technologische en sensorische salami, lever- en vleesproductbereidingen

Dankzij onze 50 jarige praktische ervaring bieden we U via het Bufferglucose buffersysteem 's werelds veiligste en beste productiebereidingen aan voor volgende lijnproducties.

Productbenaming Kernt° product
Hambereiding verhitting tot 72 °C
Alle leverbereidingen verhitting tot 72 °C
Bakleverbereidingen verhitting tot 80 °C
Alle vleesworstbereidingen verhitting tot 72 °C
Alle salamibereidingen buffer pH-waarde 4.9 max. 5.2

Bij alle bereidingen zijn economische, technologische en sensorische verbeteringen die als volgt worden toegelicht voor praktische toepassing.

Economische verbetering

Door de juiste grondstofkeuze en samenstelling van het product verbetert de opbrengst door het voordeliger aankoopsysteem van grondstoffen zoals Bufferfosfaten, Red Star Pickle en Dry Binder, Gela Gelatin.
Op jaarbasis wordt de totale afname geschat en de beste prijsberekening aangeboden.
De aanlevering gebeurt maandelijks op afroep met waarborg van dezelfde kwaliteitsproducten.

Technologische verbetering

Door de aangepaste bufferwaarden en Aw-waarde voor alle productbereidingen toe te passen bekomt men volgende voordelen:

 • een dubbel langere bewaring van verhitte producten
 • een verbeterde smaak en kleur
 • een langere natuurlijke kleurhouding van het snijvlak
 • een stabiele buffer ph-waarde aangepast aan iedere productbereiding.

Sensorische verbetering

 • een verbeterde snij- of smeerbaarheid volgens het product (bv. bij leverbereiding)
 • een vaster structuur eigen aan ieder lijnproduct
 • geen verkleuring van het snijvlak
 • langere productbewaring in de gewone huisfrigo door de stabiele pH-bufferwaarde
 • Als wereldleider op het domein van buffersytemen en bufferfilms volgens octrooientoepassing voor verse en alle verhitte vlees-, lever- en visbereidingen, gerijpte en gecuurde vlees-(salami) en visproducten om de voedselproducenten te helpen tegen voedselinfecties ontstaan door ziektekiemen en bacteriën zoals salmonella, listeria, E.Colli 0.157:H7, L. Monocytogenes in de voedselproducten samen met zijn internationale medewerkende R&D labo's.

Door het buffersysteem toe te passen bij verhitte vleesbereidingen bestemd voor de geslicete voorverpakking zoals hamn bacon, versgezouten en/of gerookt spek doen er zich geen gasontwikkelingen meer voor en blijft de kleur, smaak en reuk optimaal gedurende de langere bewaring, zelfs bij ongunstige temperatuurwisselingen. Deze voordelen liggen in uw bereik zonder noemenswaardige aanpassing of kapitaalsinvestering, enkel en alleen door de juiste systeemkeuze van formules en door de juiste hulpstoffen aan uw bereiding toe te voegen tot het bekomen van een stabiel buffersysteem met Bufferglucose Siroop® en Bufferfosfaten.

Voor proefstalen : info@ph-liquid.com of fax 09 374 07 47

Voor totale productformulering en toepassingen : zie www.ph-liquid.com

TOEGEPASTE BUFFERGLUCOSE TECHNOLOGIE

BUFFERGLUCOSE Siroop® voor buffersystemen in alle verhitte vleesbereidingen en visbereidingen alsook voor ketchup-, mayonaise-, yoghourt- en kaasindustrie.
Turn your ideas into reality with the improved Bufferglucose Syrup®
Een totaal verbeterd voedselveiliger productiesysteem dankzij Bufferglucose Siroop®
Bufferglucose Siroop® is een verbeterde samenstelling met voedingszuren die over de hele wereld foodgrade zijn dankzij de 5 voedingszuren en 3 anti-oxidanten op drager van glucose met aroma's (smaakverbeteraars).
Bufferglucose Siroop® wordt in de handel gebracht onder het handelsmerk Bufferglucose Siroop®, door PH Liquid Belgium Nv en zijn medewerkende vennootschappen in de voedingsindustrie.

Wat is Bufferglucose Siroop®?

 • Bufferglucose Siroop® is een geconcentreerd biologisch evenwichtig extract van een gamma zuivere organische voedingszuren, vitamines en aroma's op koolhydraten als drager.
 • Buiten de fysiologische werking tegenover de regelmatige ontwikkelingen der pekelbacteriën bezit het ook nog andere regulerende werkingen die voor de technologie van de vleeswarenbereidingen van zeer groot belang zijn.
 • Door de mild reducerende werking van de zuren die het bevat, wordt er voor gezorgd dat de nitraatreacties regelmatig verlopen. Deze organische zuren zijn, zowel kwantitatief als kwalitatief zo gekozen dat de pH van het vlees binnen zijn natuurlijke grenzen behouden blijft.
 • Door zijn juiste en gecontroleerde samenstelling vermijdt Bufferglucose Siroop® eventuele fouten en paart een grote veiligheid aan een verzekerde werking.
 • Gezien zijn hoge activiteiten moeten de voorgeschreven hoeveelheden evenals de werkwijze stipt nagevolgd worden, wil men van Bufferglucose Siroop®de voordelen ten volle benutten.
 • Door het gelijktijdig gebruik van Bufferglucose Siroop® en Bufferfosfaten wordt er een buffer gevormd die de essentiële pH op zijn waarde stabiliseert, zelfs indien er zich ongunstige omstandigheden voordoen.

 • In samenwerking met Bufferglucose Siroop® dat een zoetzuur medium is, vormen de mild alkalische Bufferfosfaten een buffer van de gewenste pH, die door zijn bufferende werking deze pH, ook onder ongunstige omstandigheden, op de doeltreffende waarde stabiliseert.
 • Bufferglucose Siroop® vindt zijn aanwending bij de vervaardiging van pekel- en rookwaren en biedt buitengewone voordelen tegenover andere tot hiertoe gebruikte producten dit in het bijzonder voor verhitte ham. Niet alleen het bereidingsproces, maar ook de kwaliteit en de verteerbaarheid van de met Bufferglucose Siroop® bereide vleeswaren worden opmerkelijk verbeterd.
 • Gezien slechts natuurlijke substanties, zoals vitamines en organische zuren in zijn samenstelling voorkomen, is Bufferglucose Siroop® door de wetgever volledig toegelaten en bestaat er niet het minste fysiologisch bezwaar tegen zijn gebruik.
 • De toevoeging van Bufferglucose Siroop® bespoedigt bij pekelwaren het door nitraat of nitriet ingezet kleurproces. Daarbij wordt het overtollige nitriet in de worst en in de vleesmassa verregaand verminderd tot 30 à 50%. In de afgewerkte worsten kan het gehalte aan resterend nitriet met 32 tot 52% dalen. Verder werd er vastgesteld dat bij het gebruik van Bufferglucose Siroop® de toegelaten hoeveelheid van het fysiologisch toch steeds bedenkelijk nitriet tot bijna de helft kan verminderd worden.
 • Niet alleen het aspect van de met Bufferglucose Siroop® behandelde vleeswaren is smakelijker maar ze hebben inderdaad een beter aroma en een veredelde smaak. Dit valt vooral op bij waren die gedurende een langere tijd dienen bewaard te worden.
 • Bij de verhitte worsten geeft Bufferglucose Siroop® een malse en toch knapperige darm, terwijl bij rauwe worst zich een pittigere aromatische smaak ontwikkelt (salami gamma's).
 • Door zijn antioxidante eigenschappen remt Bufferglucose Siroop® het ranzig worden af, zodat een langer vers blijven gewaarborgd is met een gewaarborgd buffersysteem.
Voordelen bij de toepassing

Het is algemeen bekend dat de voedingszuren in combinatie met anti-oxidanten een grote remming en een uitgroei of uitbraak vermijden van Lysteria, Clostridium, Salmonella en E-Coli.

 • stabiele buffer pH-waarde voor alle verse enn verhitte bereide vleeswaren met een eind buffer pH-waarde 6.2
 • verbeterde kleurhouding
 • verbeterde smaak
 • verbeterde geur
 • geen verkleuring van het snijvlak bij aansnijding van de producten in de toonbank bij verdere bewaring
 • verbeterde snijvastheid van verhitte producten bij slicing system
 • volledige controle over de gist-en schimmelontwikkeling
 • geen gasontwikkeling bij de voorverpakking van verhitte producten zoals hammen, mortadella en frankfurters gedurende de normale bewaarperiode
 • verlenging van de houdbaarheid van uw producten
 • controle van de micro-organismen Lactobacilicus lactis, Clostridium botulinum, Listeria monocytogenes, Salmonella enteridis, Staphylococcus aereus, Escherichia coli.
Productdata : technische fiche op aanvraag.
Patent. Brevet. Octrooien dependent for buffersystems.
Dit verbeterd product bevat alle voordelen van de vroegere PH Liquid producten die op de site www.ph-liquid.Com gepubliceerd zijn.
Wenst U een gratis proefstaal van 5 kg Bufferglucose Siroop® te ontvangen? Stuur een mailtje naar info@ph-liquid.com

 

Contact information:
E-mail: info@ph-liquid.com

This website, layout and background is registrated
Send mail to info@ph-liquid.com with questions or comments about this web site.