Up to date meat industry.

Förbättrade buffertsystem för leverberedning med PH Liquid Extract® 6014/Bufferphosphate® 60151 och Gela Gelatin ® med mervärde.

 

1. Produkt: total leverpastej, extra bredbar och mycket lättsmält
     
2. Produkt: skiv- och bredbar leverpastej - lättsmält
     
3. Produkt: leverpastej i block, extra enkel att skiva i slicing system

 

  1. Grundrecept för leverpastej - total bredbar.
    • lever, salt, rismassa, kryddor, PH Liquid Extract 6014, Bufferphosphate 60151, fettemulsion och Gela Gelatin.

  2. Grundrecept för skiv- och bredbar leverpastej - lättsmält.
    • lever, salt, rismassa, kryddor, PH Liquid Extract 6014, Bufferphosphate 60151, fettemulsion och Gela Gelatin.

  3. Grundrecept för leverpastej i block, extra enkel att skiva i slicing system.
    • 70% köttemulsion + 30% leveremulsion = 100 kg


Klicka här
om du vill ha dig tillskickat det fullständiga paketet med varuprover: PH Liquid Extract 6014/Bufferphosphate 60151 och Gela Gelatin med ingående information angående beredning av produkterna.


Layout and construction: Walther Van Kerrebroeck
Technologie and Strategy for PH Liquid Buffersystems

Contact information:
E-mail: info@ph-liquid.com

This website, layout and background is registrated
Send mail to info@ph-liquid.com with questions or comments about this web site.